Sản xuất thiết bị cơ điện

Sản xuất thiết bị Cơ Điện: Các sản phẩm cơ khí (ống gió cho hệ thống điều hòa nhiệt độ, thông gió, các loại tủ điện, máng cáp); các linh kiện cho hệ thống iBMS.

Lên đầu trang