Lọc sản phẩm
Hãng sản xuất Khoảng giá
Dải dung tích
Chế độ làm lạnh
Kiểu dáng

Tủ lạnh

 • Tủ lạnh Toshiba GR-L40V Tủ lạnh Toshiba GR-L40V

  # ■ Dung tích 401 lít . # ■ Bản điều khiển với màn hình LCD. # ■ Kiểu dáng mới, màu sắc trang nhã . # ■ Hệ thống làm lạnh kép tinh gọn . # ■ Không đóng tuyết . # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn

  25500000 25.500.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh Toshiba GR-L42FV Tủ lạnh Toshiba GR-L42FV

  # ■ Dung tích 422 lít # ■ Bản điều khiển với màn hình LCD # ■ Kiểu dáng mới, màu sắc trang nhã # ■ Hệ thống làm lạnh kép tinh gọn # ■ Không đóng tuyết # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn

  28800000 28.800.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh Toshiba H40VBA Tủ lạnh Toshiba H40VBA

  # ■ Dung tích 345 lít. # ■ Hệ thống làm đá tự động. # ■ Công nghệ Khử mùi Platinum. # ■ Không đóng tuyết. # ■ Luồng khí lạnh đa chiều. # ■ Ngăn đông ở phía dưới. # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn.

  10700000 10.700.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh Toshiba Y55VDA Tủ lạnh Toshiba Y55VDA

  # ■ Dung tích 497 lít. # ■ Làm lạnh nhanh. # ■ Kiểu dáng và màu sắc mới, trang nhã. # ■ Hệ thống xả đá tự động. # ■ Hệ thống điều khiển bằng điện tử. # ■ Luồng khí lạnh vòng cung. # ■ Khử mùi và diệt khuẩn Hybrid plasma. # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn.

  12500000 12.500.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh Toshiba Y66VDA Tủ lạnh Toshiba Y66VDA

  # ■ Dung tích 587 lít. # ■ Làm lạnh nhanh. # ■ Kiểu dáng và màu sắc mới, trang nhã. # ■ Hệ thống xả đá tự động. # ■ Hệ thống điều khiển bằng điện tử. # ■ Luồng khí lạnh vòng cung. # ■ Khử mùi và diệt khuẩn Hybrid plasma. # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn.

  13500000 13.500.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh Toshiba YG66VDA Tủ lạnh Toshiba YG66VDA

  # ■ Tủ lạnh làm đá tự động. # ■ Dung tích 587 lít. # ■ Không đóng tuyết. # ■ Khay bằng kính chịu lực. # ■ Làm lạnh nhanh. # ■ Luồng khí lạnh vòng cung. # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn.

  14800000 14.800.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh Toshiba YG55VDA Tủ lạnh Toshiba YG55VDA

  # ■ Hệ thống bảo vệ Hybrid. # ■ Dung tích 497 lít. # ■ Không đóng tuyết. # ■ Khay bằng kính chịu lực. # ■ Làm lạnh nhanh. # ■ Luồng khí lạnh vòng cung. # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn.

  12600000 12.600.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh Toshiba Y66VUA Tủ lạnh Toshiba Y66VUA

  # ■ Tủ lạnh làm đá tự động. # ■ Hệ thống bảo vệ Hybrid. # ■ Làm lạnh nhanh. # ■ Không đóng tuyết. # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn. # ■ Khay bằng kính chịu lực. # ■ Luồng khí lạnh vòng cung.

  14750000 14.750.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh Toshiba Y55VUA Tủ lạnh Toshiba Y55VUA

  # ■ Hệ thống bảo vệ Hybrid. # ■ Dung tích 497 lít. # ■ Làm lạnh nhanh. # ■ Không đóng tuyết. # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn. # ■ Khay bằng kính chịu lực. # ■ Luồng khí lạnh vòng cung.

  13900000 13.900.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh TOSHIBA M35VDV Tủ lạnh TOSHIBA M35VDV

  # ■ Dung tích 305 lít. # ■ Công nghệ Khử mùi. # ■ Diệt khuẩn Hybrid Plasma. # ■ Diệt khuẩn bằng đèn tia cực tím. # ■ Không đóng tuyết. # ■ Luồng khí lạnh vòng cung. # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn.

  8400000 8.400.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh TOSHIBA M45VDV Tủ lạnh TOSHIBA M45VDV

  # ■ Dung tích 395 lít. # ■ Công nghệ Khử mùi. # ■ Diệt khuẩn Hybrid Plasma. # ■ Diệt khuẩn bằng đèn tia cực tím. # ■ Không đóng tuyết. # ■ Luồng khí lạnh vòng cung. # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn.

  9600000 9.600.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh TOSHIBA M45VUV Tủ lạnh TOSHIBA M45VUV

  # ■ Dung tích 395 lít. # ■ Làm lạnh nhanh. # ■ Kiểu dáng và màu sắc mới, trang nhã. # ■ Hệ thống xả đá tự động. # ■ Hệ thống điều khiển bằng cơ. # ■ Luồng khí lạnh vòng cung. # ■ Khử mùi và diệt khuẩn Hybrid plasma. # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn.

  10200000 10.200.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh TOSHIBA M35VUV Tủ lạnh TOSHIBA M35VUV

  # ■ Dung tích 305 lít. # ■ Làm lạnh nhanh. # ■ Kiểu dáng và màu sắc mới, trang nhã. # ■ Hệ thống xả đá tự động. # ■ Hệ thống điều khiển bằng cơ. # ■ Luồng khí lạnh vòng cung. # ■ Khử mùi và diệt khuẩn Hybrid plasma. # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn.

  8890000 8.890.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh TOSHIBA MG46VPD Tủ lạnh TOSHIBA MG46VPD

  Thông tin sản phẩm # ■ Dung tích 410 lít. # ■ Công nghệ Khử mùi. # ■ Diệt khuẩn Hybrid Plasma. # ■ Diệt khuẩn bằng đèn tia cực tím. # ■ Không đóng tuyết. # ■ Luồng khí lạnh vòng cung. # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn .

  10300000 10.300.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh TOSHIBA MG41VPD Tủ lạnh TOSHIBA MG41VPD

  # ■ Dung tích 355 lít. # ■ Công nghệ Khử mùi. # ■ Diệt khuẩn Hybrid Plasma. # ■ Diệt khuẩn bằng đèn tia cực tím. # ■ Không đóng tuyết. # ■ Luồng khí lạnh vòng cung. # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn.

  9400000 9.400.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh TOSHIBA M46VPD Tủ lạnh TOSHIBA M46VPD

  # ■ Dung tích 410 lít. # ■ Tủ lạnh Khử mùi. # ■ Diệt khuẩn Hybrid Plasma. # ■ Không đóng tuyết. # ■ Làm lạnh nhanh. # ■ Luồng khí lạnh vòng cung. # ■ Khay bằng kính chịu lực. # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn.

  9700000 9.700.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh TOSHIBA M46VUD Tủ lạnh TOSHIBA M46VUD

  # ■ Dung tích 410 lít. # ■ Hệ thống bảo vệ Hybrid. # ■ Làm lạnh nhanh. # ■ Không đóng tuyết. # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn. # ■ Khay bằng kính chịu lực. # ■ Luồng khí lạnh vòng cung.

  10200000 10.200.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh TOSHIBA M41VPD Tủ lạnh TOSHIBA M41VPD

  # ■ Dung tích 355 lít. # ■ Tủ lạnh Khử mùi. # ■ Diệt khuẩn Hybrid Plasma. # ■ Không đóng tuyết. # ■ Khay bằng kính chịu lực. # ■ Làm lạnh nhanh. # ■ Luồng khí lạnh vòng cung. # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn.

  8500000 8.500.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh TOSHIBA M41VUD Tủ lạnh TOSHIBA M41VUD

  Thông tin sản phẩm # ■ Dung tích 355 lít. # ■ Hệ thống bảo vệ Hybrid. # ■ Làm lạnh nhanh. # ■ Không đóng tuyết. # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn. # ■ Khay bằng kính chịu lực. # ■ Luồng khí lạnh vòng cung.

  9300000 9.300.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh TOSHIBA M37VUD Tủ lạnh TOSHIBA M37VUD

  # ■ Dung tích 320 lít. # ■ Hệ thống bảo vệ Hybrid. # ■ Làm lạnh nhanh. # ■ Không đóng tuyết. # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn. # ■ Khay bằng kính chịu lực. # ■ Luồng khí lạnh vòng cung.

  8500000 8.500.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh TOSHIBA M32VPD Tủ lạnh TOSHIBA M32VPD

  Thông tin sản phẩm # ■ Tủ lạnh Khử mùi . # ■ Diệt khuẩn Hybrid Plasma. # ■ Dung tích 280 lít. # ■ Không đóng tuyết. # ■ Luồng khí lạnh vòng cung. # ■ Khay bằng kính chịu lực. # ■ Làm lạnh nhanh.

  7050000 7.050.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh TOSHIBA M32VUD Tủ lạnh TOSHIBA M32VUD

  # ■ Dung tích 280 lít. # ■ Hệ thống bảo vệ Hybrid. # ■ Làm lạnh nhanh. # ■ Không đóng tuyết. # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn. # ■ Khay bằng kính chịu lực. # ■ Luồng khí lạnh vòng cung.

  8050000 8.050.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh TOSHIBA R25VPD Tủ lạnh TOSHIBA R25VPD

  # ■ Dung tích 228 lít. # ■ Công nghệ Khử mùi. # ■ Diệt khuẩn Hybrid Plasma. # ■ Không đóng tuyết. # ■ Mặt trên tủ lạnh làm bằng kim loại. # ■ Làm lạnh nhanh. # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn.

  5500000 5.500.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh TOSHIBA R25VUD Tủ lạnh TOSHIBA R25VUD

  # ■ Dung tích 228 lít. # ■ Công nghệ Khử mùi # ■ Diệt khuẩn Hybrid Plasma. # ■ Không đóng tuyết. # ■ Mặt trên tủ lạnh làm bằng kim loại. # ■ Làm lạnh nhanh. # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn.

  6250000 6.250.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh TOSHIBA R21VPD Tủ lạnh TOSHIBA R21VPD

  Thông tin sản phẩm # ■ Dung tích 188 lít. # ■ Công nghệ khử mùi. # ■ Diệt khuẩn Hybrid Plasma. # ■ Không đóng tuyết. # ■ Mặt trên tủ lạnh làm bằng kim loại. # ■ Làm lạnh nhanh. # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn.

  5150000 5.150.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh TOSHIBA R21VUD Tủ lạnh TOSHIBA R21VUD

  Thông tin sản phẩm # ■ Dung tích 188 lít. # ■ Công nghệ Khử mùi # ■ Diệt khuẩn Hybrid Plasma. # ■ Không đóng tuyết. # ■ Mặt trên tủ lạnh làm bằng kim loại. # ■ Làm lạnh nhanh. # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn.

  5900000 5.900.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh TOSHIBA R17VPD Tủ lạnh TOSHIBA R17VPD

  Thông tin sản phẩm # ■ Dung tích 167 lít. # ■ Công nghệ Khử mùi. # ■ Diệt khuẩn Hybrid Plasma. # ■ Không đóng tuyết. # ■ Mặt trên tủ lạnh làm bằng kim loại. # ■ Làm lạnh nhanh. # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn.

  4600000 4.600.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh TOSHIBA R16VPD Tủ lạnh TOSHIBA R16VPD

  # ■ Dung tích 139 lít. # ■ Làm lạnh nhanh. # ■ Kiểu dáng và màu sắc mới, trang nhã. # ■ Hệ thống xả đá tự động. # ■ Hệ thống điều khiển bằng cơ. # ■ Luồng khí lạnh đa chiều. # ■ Khử mùi và diệt khuẩn Hybrid plasma.

  4380000 4.380.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh TOSHIBA R17VPT Tủ lạnh TOSHIBA R17VPT

  # ■ Dung tích 167 lít # ■ Mặt trên tủ lạnh bằng kim loại # ■ Làm lạnh nhanh # ■ Kiểu dáng và màu sắc mới, trang nhã # ■ Hệ thống làm lạnh bằng quạt # ■ Không đóng tuyết # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn

  4400000 4.400.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh TOSHIBA R17VT Tủ lạnh TOSHIBA R17VT

  # ■ Dung tích 167 lít # ■ Mặt trên tủ lạnh bằng kim loại # ■ Làm lạnh nhanh # ■ Kiểu dáng và màu sắc mới, trang nhã # ■ Hệ thống làm lạnh bằng quạt # ■ Không đóng tuyết # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn

  4200000 4.200.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh TOSHIBA R-166VT Tủ lạnh TOSHIBA R-166VT

  Thông tin sản phẩm # ■ Dung tích 139 lít. # ■ Làm lạnh nhanh. # ■ Kiểu dáng và màu sắc mới, trang nhã. # ■ Hệ thống xả đá tự động. # ■ Hệ thống điều khiển bằng cơ. # ■ Luồng khí lạnh đa chiều. # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn.

  4050000 4.050.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh TOSHIBA R-16VPT Tủ lạnh TOSHIBA R-16VPT

  Thông tin sản phẩm # ■ Dung tích 139 lít. # ■ Làm lạnh nhanh. # ■ Kiểu dáng và màu sắc mới, trang nhã. # ■ Hệ thống xả đá tự động. # ■ Hệ thống điều khiển bằng cơ. # ■ Luồng khí lạnh đa chiều. # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn.

  4100000 4.100.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh TOSHIBA R-13VT Tủ lạnh TOSHIBA R-13VT

  Thông tin sản phẩm # ■ Dung tích 120 lít. # ■ Làm lạnh nhanh. # ■ Kiểu dáng và màu sắc mới, trang nhã. # ■ Hệ thống xả đá tự động. # ■ Hệ thống điều khiển bằng cơ. # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn.

  3700000 3.700.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh TOSHIBA R-11VT Tủ lạnh TOSHIBA R-11VT

  Thông tin sản phẩm # ■ Dung tích 100 lít. # ■ Làm lạnh nhanh. # ■ Kiểu dáng và màu sắc mới, trang nhã. # ■ Hệ thống xả đá tự động. # ■ Hệ thống điều khiển bằng cơ. # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn.

  3500000 3.500.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh TOSHIBA GR-Y14VT Tủ lạnh TOSHIBA GR-Y14VT

  Thông tin sản phẩm # ■ Dung tích 137 lít # ■ Mặt trên tủ lạnh bằng kim loại # ■ Làm lạnh nhanh # ■ Kiểu dáng và màu sắc mới, trang nhã # ■ Hệ thống làm lạnh bằng quạt # ■ Không đóng tuyết # ■ Thiết kế giảm rung, giảm ồn

  4000000 4.000.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh TOSHIBA GR-V90 Tủ lạnh TOSHIBA GR-V90

  Thông tin sản phẩm # Dung tích 88 lít # Hệ thống làm lạnh trực tiếp # Hệ thống kiểm soát nhiệt độ chỉnh bằng tay # Hệ thống làm tan đá chỉnh bằng tay # Hệ thống làm bay hơi nước xả chỉnh bằng tay # Siêu gọn tiện dụng cho phòng ở và phòng khách sạn

  2300000 2.300.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ lạnh TOSHIBA GR-V50 Tủ lạnh TOSHIBA GR-V50

  ■ Dung tích 47 lít ■ Hệ thống làm lạnh trực tiếp ■ Hệ thống kiểm soát nhiệt độ chỉnh bằng tay ■ Hệ thống làm tan đá chỉnh bằng tay ■ Hệ thống làm bay hơi nước xả chỉnh bằng tay ■ Siêu gọn tiện dụng cho phòng ở và phòng khách sạn

  2100000 2.100.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
Xem thêm >>

Sản phẩm nhiều người quan tâm

Lên đầu trang