Lọc sản phẩm
Hãng sản xuất Xuất xứ

Máy phát điện Cummins

 • Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC165-IS Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC165-IS

  Động cơ: Cummins 6CTA8.3-G1 Đầu phát: Stamford UCI274F Bảng điều khiển: Deepsea DSE6120 Công suất liên tục (kVA/kW) 150/120 Công suất dự phòng (kVA/kW) 165/132 Điện áp (V) 230/400 Số pha 3 Tần số 50 Hz

  473.653.950đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC150S Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC150S

  Động cơ: Cummins 6BTAA5.9-G2 Đầu phát: Stamford UCI274F Bảng điều khiển: Deepsea DSE6120 Công suất liên tục (kVA/kW) 135/108 Công suất dự phòng (kVA/kW) 150/120 Điện áp (V) 230/400 Số pha 3 Tần số 50 Hz

  412.339.400đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC138-IS Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC138-IS

  Động cơ: Cummins 6BTA5.9-G2 Đầu phát: Stamford UCI274ES Bảng điều khiển: Deepsea DSE6120 Công suất liên tục (kVA/kW) 125/100 Công suất dự phòng (kVA/kW) 138/110 Điện áp (V) 230/400 Số pha 3 Tần số 50 Hz

  390.012.150đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC110-IS Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC110-IS

  Động cơ: Cummins 6BT5.9-G1 Đầu phát: Stamford UCI274C Bảng điều khiển: Deepsea DSE6120 Công suất liên tục (kVA/kW) 100/80 Công suất dự phòng (kVA/kW) 110/88 Điện áp (V) 230/400 Số pha 3 Tần số 50 Hz

  328.735.550đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC88S Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC88S

  Động cơ: Cummins 4BTA3.9-G11 Đầu phát: Stamford UCI224G Bảng điều khiển: Deepsea DSE6120 Công suất liên tục (kVA/kW) 80/64 Công suất dự phòng (kVA/kW) 88/70 Điện áp (V) 230/400 Số pha 3 Tần số 50 Hz

  307.116.700đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC72S Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC72S

  Động cơ: Cummins 4BTA3.9-G2 Đầu phát: Stamford UCI224F Bảng điều khiển: Deepsea DSE6120 Công suất liên tục (kVA/kW) 65/52 Công suất dự phòng (kVA/kW) 72/57 Điện áp (V) 230/400 Số pha 3 Tần số 50 Hz

  325.573.050đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Mát Phát Điện Cummin Trung Quốc AC62S Mát Phát Điện Cummin Trung Quốc AC62S

  Động cơ: Cummins 4BTA3.9-G2 Đầu phát: Stamford UCI224E Bảng điều khiển: Deepsea DSE6120 Công suất liên tục (kVA/kW) 56/45 Công suất dự phòng (kVA/kW) 62/49 Điện áp (V) 230/400 Số pha 3 Tần số 50 Hz

  290.924.700đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC55S Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC55S

  Động cơ: Cummins 4BTA3.9-G2 Đầu phát: Stamford UCI224D Bảng điều khiển: Deepsea DSE6120 Công suất liên tục (kVA/kW) 50/40 Công suất dự phòng (kVA/kW) 55/44 Điện áp (V) 230/400 Số pha 3 Tần số 50 Hz

  281.867.300đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC40-IS Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC40-IS

  Động cơ: Cummins 4BT3.9-G1 Đầu phát: Stamford PI144J Bảng điều khiển: Deepsea DSE6120 Công suất liên tục (kVA/kW) 40/32 Công suất dự phòng (kVA/kW) 44/35 Điện áp (V) 230/400 Số pha 3 Tần số 50 Hz

  257.490.750đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC30-IS Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC30-IS

  Động cơ: Cummins 4B3.9-G1 Đầu phát: Stamford PI144F Bảng điều khiển: Deepsea DSE6120 Công suất liên tục (kVA/kW) 28/22 Công suất dự phòng (kVA/kW) 30/24 Điện áp (V) 230/400 Số pha 3 Tần số 50 Hz

  242.272.800đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C17D5 Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C17D5

  Động cơ: Cummins X2.5-G2 Đầu phát: Stamford PI044G Bảng điều khiển: Powercommand PS0500 Công suất liên tục (kVA/kW) : 14.9/11.92 Công suất dự phòng (kVA/kW) : 16.5/13.2 Điện áp (V) : 230/400 Số pha: 3 Tần số: 50 Hz

  207.655.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C22D5 Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C22D5

  Động cơ: Cummins X2.5-G2 Đầu phát: Stamford PI144D Bảng điều khiển: Powercommand PS0500 Công suất liên tục (kVA/kW) : 20/16 Công suất dự phòng (kVA/kW) : 22/17,6 Điện áp (V) : 230/400 Số pha: 3 Tần số: 50 Hz

  266.792.944đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C28D5 Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C28D5

  Động cơ: Cummins X2.5-G2 Đầu phát: Stamford PI144F Bảng điều khiển: Powercommand PS0500 Công suất liên tục (kVA/kW) : 25/20 Công suất dự phòng (kVA/kW) : 27,5/22 Điện áp (V) : 230/400 Số pha: 3 Tần số: 50 Hz

  281.847.412đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C33D5 Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C33D5

  Động cơ: Cummins X3.3-G1 Đầu phát: Stamford PI144G Bảng điều khiển: Powercommand PC1.1 Công suất liên tục (kVA/kW) : 30/24 Công suất dự phòng (kVA/kW) : 33/26,4 Điện áp (V) : 230/400 Số pha: 3 Tần số: 50 Hz

  295.790.220đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C38D5 Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C38D5

  Động cơ: Cummins X3.3-G1 Đầu phát: Stamford PI144G Bảng điều khiển: Powercommand PC1.1 Công suất liên tục (kVA/kW) : 35/28 Công suất dự phòng (kVA/kW) : 38/30,4 Điện áp (V) : 230/400 Số pha: 3 Tần số: 50 Hz

  311.735.380đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C44D5 Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C44D5

  Động cơ: Cummins S3.8-G4 Đầu phát: Stamford UCI224C Bảng điều khiển: Powercommand PS0500 Công suất liên tục (kVA/kW) : 40/32 Công suất dự phòng (kVA/kW) : 44/35,2 Điện áp (V) : 230/400 Số pha: 3 Tần số: 50 Hz

  328.582.144đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C55D5 Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C55D5

  Động cơ: Cummins S3.8-G6 Đầu phát: Stamford UCI224D Bảng điều khiển: Powercommand PS0500 Công suất liên tục (kVA/kW) : 50/40 Công suất dự phòng (kVA/kW) : 55/44 Điện áp (V) : 230/400 Số pha: 3 Tần số: 50 Hz

  36.710.696đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C66D5 Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C66D5

  Động cơ: Cummins S3.8-G7 Đầu phát: Stamford UCI224F Bảng điều khiển: Powercommand PS0500 Công suất liên tục (kVA/kW) : 60/48 Công suất dự phòng (kVA/kW) : 66/52,8 Điện áp (V) : 230/400 Số pha: 3 Tần số: 50 Hz

  Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C110D Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C110D

  Động cơ: Cummins 6BTA5.9-G5 Đầu phát: Stamford UCI274C Bảng điều khiển: Powercommand PC1.2 Công suất liên tục (kVA/kW) : 100/80 Công suất dự phòng (kVA/kW) : 110/88 Điện áp (V) : 230/400 Số pha: 3 Tần số: 50 Hz

  511.300.856đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy phát điện Cummins Ấn Độ C90D5 Máy phát điện Cummins Ấn Độ C90D5

  Động cơ: Cummins 6BTA5.9-G5 Đầu phát: Stamford UCI224G Bảng điều khiển: Powercommand PC1.2 Công suất liên tục (kVA/kW) : 82/65,6 Công suất dự phòng (kVA/kW) : 90/72 Điện áp (V) : 230/400 Số pha: 3 Tần số: 50 Hz

  428.489.688đ
  0 Chi tiết >> Mua
Xem thêm >>
Phân phối, bán buôn, bán lẻ, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí. Phân phối, bán buôn, bán lẻ, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí.

Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, thông gió, điện nhẹ, hệ thống kho lạnh, phòng sạch...Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống trên.

Xem thêm >>

Sản phẩm nhiều người quan tâm

Lên đầu trang