Tính dung lượng ổ cứng đầu ghi camera

Bạn hãy lựa chọn không gian và diện tích để tính toán

Chuẩn tín hiệu video của camera quan sát:
Chọn độ phân giải
Chất lượng hình ảnh        
Kích thước trung bình 1 frame KB
Số lượng camera quan sát trong 1 đầu ghi: (Các giá trị +, - thêm) -10 -1 +1 +10
Số khung hình (fram hình) của camera quan sát: FPS
Thời gian ghi của mỗi camera quan sát trong ngày: Giờ/ngày
Số ngày bạn muốn lưu trữ dữ liệu : (Các giá trị +, - thêm) -10 -1 +1 +10
Băng thông yêu cầu cho hệ thống:      Mỗi Camera dùng
Dung lượng ổ cứng cần dùng là:
Lên đầu trang