Lọc sản phẩm
Hãng sản xuất

Máy Làm Mát Bằng Hơi Nước

 • Máy làm mát bằng hơi nước hiệu DHF-AM46ER Máy làm mát bằng hơi nước hiệu DHF-AM46ER

  - Công suất: 1.1 (KW) - Lưu lượng khí: 46.000 (m3/h) - Điện áp: 380/50 (V/Hz) - Độ ồn: ≤ 70 db(A) - Vùng làm mát: 200~300 (m2) - Kích thước cửa gió: 1390x1390 (mm) - Kích thước: 1950x1225x2030 (LWH mm) - Bảng điều khiển 1 tốc độ

  28000000 28.000.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy làm mát bằng hơi nước hiệu DHF-AF46BIQ Máy làm mát bằng hơi nước hiệu DHF-AF46BIQ

  - Công suất: 1.1 (Kw) - Lưu lượng khí: 46.000 (m3/h) - Điện áp: 220/50 (V/Hz) - Độ ồn: ≤ 70 db(A) - Vùng làm mát: 200~300 (m2) - Kích thước cửa gió: 1390x1390 (mm) - Kích thước: 1950x1225x1730 (LWH mm) - Bảng điều khiển và - Điểu khiển từ xa 50 tốc độ

  29000000 29.000.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy làm mát bằng hơi nước DHF AF46BER Máy làm mát bằng hơi nước DHF AF46BER

  - Công suất: 1.1 (KW) - Lưu lượng khí: 46.000 (m3/h) - Điện áp: 380/50 (V/Hz) - Độ ồn: ≤ 70 db(A) - Vùng làm mát: 200~300 (m2) - Kích thước cửa gió: 1390x1390 (mm) - Kích thước: 1950x1225x1730 (LWH mm) - Bảng điều khiển 1 tốc độ

  27000000 27.000.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy làm mát bằng hơi nước hiệu DHF-MH18ER Máy làm mát bằng hơi nước hiệu DHF-MH18ER

  - Công suất: 1.1 (KW) - Lưu lượng khí: 18000 (m3/h) - Dung tích bình nước: 120 (L) - Điện áp: 380/50 (V/Hz) - Khoảng cánh thổi gió: 15 (m) - Vùng làm mát: 60-100 (m2) - Kích thước: 1080x1080x1670 (mm) - Điều khiển 1 tốc độ

  12400000 12.400.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy làm mát bằng hơi nước hiệu DHF-MH18IQ Máy làm mát bằng hơi nước hiệu DHF-MH18IQ

  - Công suất: 1.1 (KW) - Lưu lượng khí: 18000 (m3/h) - Dung tích bình nước: 120 (L) - Điện áp: 220/50 (V/Hz) - Khoảng cánh thổi gió: 15 (m) - Vùng làm mát: 60-100 (m2) - Kích thước: 1080x1080x1670 (mm) - Điều khiển 50 tốc độ

  13000000 13.000.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy làm mát bằng hơi nước hiệu DHF-MU18IQ-1 Máy làm mát bằng hơi nước hiệu DHF-MU18IQ-1

  - Công suất: 1.1 (KW) - Lưu lượng khí: 18000 (m3/h) - Dung tích bình nước: 300 (L) - Điện áp: 220/50 (V/Hz) - Khoảng cánh thổi gió: 16 (m) - Vùng làm mát: 60-100 (m2) - Kích thước: 1080x1080x2000 (mm)

  17787000 17.787.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy làm mát bằng hơi nước hiệu DHF-MU18ER-1 Máy làm mát bằng hơi nước hiệu DHF-MU18ER-1

  - Công suất: 1.1 (KW) - Lưu lượng khí: 18000 (m3/h) - Dung tích bình nước: 300 (L) - Điện áp: 380/50 (V/Hz) - Khoảng cánh thổi gió: 16 (m) - Vùng làm mát: 60-100 (m2) - Kích thước: 1080x1080x2000 (mm)

  16300000 16.300.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy làm mát bằng hơi nước hiệu DHF-MU18IQ-6 Máy làm mát bằng hơi nước hiệu DHF-MU18IQ-6

  - Công suất: 1.1 (KW) - Lưu lượng khí: 18000 (m3/h) - Dung tích bình nước: 300 (L) - Điện áp: 220/50 (V/Hz) - Khoảng cánh thổi gió: 6x8 (m) - Vùng làm mát: 60-100 (m2) - Kích thước: 1080x1080x1670 (mm)

  19200000 19.200.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy làm mát bằng hơi nước hiệu DHF-MU18ER-6 Máy làm mát bằng hơi nước hiệu DHF-MU18ER-6

  - Công suất: 1.1 (KW) - Lưu lượng khí: 18000 (m3/h) - Dung tích bình nước: 300 (L) - Điện áp: 380/50 (V/Hz) - Khoảng cánh thổi gió: 6x8 (m) - Vùng làm mát: 60-100 (m2)

  16300000 16.300.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy làm mát bằng hơi nước KEYE ZC/BP-18Y Máy làm mát bằng hơi nước KEYE ZC/BP-18Y

  - Công suất: 1.1 (KW) - Lưu lượng khí: 18000 (m3/h) - Dung tích bình nước: 25 (L) - Điện áp: 220/50 (V/Hz) - Diện tích làm mát: 80-100 (m2) - Khoảng cách thổi xa: 25 (m) - Kích thước: 1100x1100x1030 (mm) - Bảng điều khiển và điểu khiển 12 tốc độ

  14850000 14.850.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy làm mát bằng hơi nước KEYE ZS-18Y1 Máy làm mát bằng hơi nước KEYE ZS-18Y1

  - Công suất: 1.1 (KW ) - Lưu lượng khí: 18000 (m3/h) - Dung tích bình nước: 25 (L) - Điện áp: 380/50 (V/Hz) - Diện tích làm mát: 100-150 (m2) - Khoảng cách thổi xa: 25 (m) - Kích thước: 1100x1100x1030 (mm)

  14850000 14.850.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy làm mát bằng hơi nước KEYE ZS/BP-18Y2 Máy làm mát bằng hơi nước KEYE ZS/BP-18Y2

  - Công suất: 1.1 (KW) - Lưu lượng khí: 18000 (m3/h) - Dung tích bình nước: 25 (L) - Điện áp: 220/50 (V/Hz) - Diện tích làm mát: 100-150 (m2) - Khoảng cách thổi xa: 25 (m) - Kích thước: 1100x1100x1030 (mm)

  20638000 20.638.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy làm mát bằng hơi nước Ouber MAB18-EQ Máy làm mát bằng hơi nước Ouber MAB18-EQ

  - Công suất: 1100 (W) - Lưu lượng khí: 18000 (m3/h) - Dung tích bình nước: 175 (L) - Điện áp: 220/50 (V/Hz) - Khoảng cánh thổi xa: 18 (m) - Vùng làm mát: 30-80 (m2) - Kích thước: 1060x660x1680 (mm)

  13200000 13.200.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy làm mát bằng hơi nước Ouber MAB10-EQ Máy làm mát bằng hơi nước Ouber MAB10-EQ

  - Công suất: 450 (W) - Lưu lượng khí: 10000 (m3/h) - Dung tích bình nước: 175 (L) - Điện áp: 220/50 (V/Hz) - Khoảng cánh thổi xa: 18 (m) - Vùng làm mát: 30-80 (m2) - Kích thước: 1060x660x1380 (mm)

  11000000 11.000.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy làm mát bằng hơi nước Ouber MAB12-EQ Máy làm mát bằng hơi nước Ouber MAB12-EQ

  - Công suất: 450 (W) - Lưu lượng khí: 12000 (m3/h) - Dung tích bình nước: 175 (L) - Điện áp: 220/50 (V/Hz) - Khoảng cánh thổi xa: 18 (m) - Vùng làm mát: 30-80 (m2) - Kích thước: 1060x660x1680 (mm)

  12300000 12.300.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy làm mát bằng hơi nước DHF ZC-215Y Máy làm mát bằng hơi nước DHF ZC-215Y

  - Công suất: 560 (W) - Lưu lượng khí: 15000 (m3/h) - Dung tích bình nước: 120 (L) - Điện áp: 220/50 (V/Hz) - Vùng làm mát: 60-100 (m2) - Kích thước: 840x480x2150 (mm) - Trọng lượng: 64 (kg)

  13700000 13.700.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy làm mát bằng hơi nước KEYE ZC-72K Máy làm mát bằng hơi nước KEYE ZC-72K

  - Công suất: 230 (W) - Lưu lượng khí: 6800 (m3/h) - Dung tích bình nước: 38 (L) - Điện áp: 220/50 (V/Hz) - Diện tích làm mát: 30-60 (m2) - Kích thước cửa gió: 550x570 (LxH mm) - Kích thước: 890x500x980 (mm)

  8390000 8.390.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy làm mát bằng hơi nước DHF ZC-72Y3 Máy làm mát bằng hơi nước DHF ZC-72Y3

  - Công suất: 280 (W) - Lưu lượng khí: 7600 (m3/h) - Dung tích bình nước: 120 (L) - Điện áp: 220/50 (V/Hz) - Vùng lam mát: 25-50 (m2) - Kích thước: 840x480x1380 (mm) - Trọng lượng: 38 (kg)

  7150000 7.150.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy làm mát bằng hơi nước DHF ZC-86Y Máy làm mát bằng hơi nước DHF ZC-86Y

  - Công suất: 280 (W) - Lưu lượng khí: 7600 (m3/h) - Dung tích bình nước: 120 (L) - Điện áp: 220/50 (V/Hz) - Vùng lam mát: 25-50 (m2) - Kích thước: 840x480x1380 (mm) - Trọng lượng: 38 (kg)

  7600000 7.600.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy làm mát bằng hơi nước DHF ZC-68Y Máy làm mát bằng hơi nước DHF ZC-68Y

  - Công suất: 280 (W) - Lưu lượng khí: 7600 (m3/h) - Dung tích bình nước: 40 (L) - Điện áp: 220/50 (V/Hz) - Vùng làm mát: 25-50 (m2) - Kích thước: 840x480x1090 (mm)

  6710000 6.710.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy làm mát bằng hơi nước KEYE ZC-72Y Máy làm mát bằng hơi nước KEYE ZC-72Y

  - Công suất: 230 (W) - Lưu lượng khí: 6800 (m3/h) - Dung tích bình nước: 38 (L) - Điện áp: 220/50 (V/Hz) - Vùng làm mát: 30-60 (m2) - Kích thước: 890x500x1080 (mm)

  6850000 6.850.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy làm mát bằng hơi nước KEYE ZC-62Y Máy làm mát bằng hơi nước KEYE ZC-62Y

  - Công suất: 290 (W) - Lưu lượng khí: 7600 (m3/h) - Dung tích bình nước: 75 (L) - Điện áp: 220/50 (V/Hz) - Vùng làm mát: 30-60 (m2) - Kích thước: 560x410x1660 (mm) - Trọng lượng: 37 (kg)

  8000000 8.000.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy làm mát bằng hơi nước KEYE ZC-58Y Máy làm mát bằng hơi nước KEYE ZC-58Y

  - Công suất: 210 (W) - Lưu lượng khí: 5500 (m3/h) - Dung tích bình nước: 45 (L) - Điện áp: 220/50 (V/Hz) - Vùng làm mát: 30-60 (m2) - Kích thước: 620x500x1080 (mm) - Trọng lượng: 26 (kg)

  6050000 6.050.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Quạt điều hòa Emasu EQ707 Quạt điều hòa Emasu EQ707

  - Điện áp: 220V/50hz - Công xuất: 750w - Thể tích bể nước: 50 (lít) - Lượng nước tiêu hao: 6-10 L/h - Diện tích cửa gió: 45 x 45 (cm) - Độ ồn: <60dB - Lưu lượng gió: 18.000 (m3/h)

  13450000 13.450.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Quạt điều hòa Emasu EQ706 Quạt điều hòa Emasu EQ706

  - Điện áp: 220V/50hz - Công xuất: 220w - Thể tích bể nước: 80 (lít) - Diện tích cửa gió: 45 x 45 (cm) - Độ ồn: <45dB - Lưu lượng gió: 5.000 (m3/h) - Trọng lượng: 22 (kg)

  4050000 4.050.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Quạt điều hòa Emasu EQ688 Quạt điều hòa Emasu EQ688

  – Kích thước: 42x36x115 (cm) – Điện áp: 220V-50HZ. – Công suất: 120W. – Khối lượng: 15,5 kg – Dung tích: 30 L – Khả năng làm mát không khí: 2.100 m3/h.

  4950000 4.950.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Quạt điều hòa Emasu EQ699 Quạt điều hòa Emasu EQ699

  - Diện tích phòng : 30-60 m2 - Điện áp: 220/50hz - Công xuất: 220w - Thể tích bể nước: 40l - Kích thước: 920x640x40 (cm) - Độ ồn: <50dB - Lưu lượng khí: 4.500 (m3/h) - Trọng lượng: 21,6 Kg

  3550000 3.550.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Quạt điều hòa Emasu EQ701 Quạt điều hòa Emasu EQ701

  - Lưu lượng gió: 1.200 (m3/h) - Dòng điện: 220v/50hz - Công suất tiêu thụ: 500w - Dung tích chứa nước: 80L - Kích thước thực (RxSxC)(cm): 82*53*140 - Chế độ hẹn giờ thông minh, lọc không khí, 3 cấp độ gió. - Trọng lượng lượng : 39,8 kg

  8800000 8.800.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Quạt điều hòa Emasu EQ702 Quạt điều hòa Emasu EQ702

  - Điện áp: 220V/50Hz - Công suất: 120W - Lưu lượng gió: 6000m3/h - Độ ồn: <­45dB - Diện tích cửa gió: 450*450mm - Thể tích bể chứa: 35 lít

  4800000 4.800.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Quạt điều hòa Emasu EQ704 Quạt điều hòa Emasu EQ704

  - Điện áp : 220/50hz - Công xuất : 280w - Độ ồn : <60dBA - Lưu lượng khí: 7000 (m3/h) - Tổng trọng lượng : 38KG - Kích thước mm : 133x83x56(cm)

  6500000 6.500.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Quạt điều hòa Nakomi CS-160 Quạt điều hòa Nakomi CS-160

  - Điện áp : 220v/50hz - Công suất : 750W - Lưu lượng : 16000 m3/h - Dung tích bình chứa : 80 L - Lượng nước tiêu hao : 8-10 L/h - Diện tích làm mát : 60-80m2 - Kích thước : 960x650x1410mm - Độ ồn ≤ 65 dB

  13800000 13.800.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Quạt điều hòa Nakomi CS-120 Quạt điều hòa Nakomi CS-120

  - Điện áp : 220v/50 hz - Công suất : 500 W - Lưu lượng : 12000 m3/h - Dung tích bình chứa : 80 L - Lượng nước tiêu hao : 10 L/h - Diện tích làm mát : 60-80 m2 - Kích thước : 1300x820x530 mm - Độ ồn ≤ 63 dB

  11400000 11.400.000đ
  1 Chi tiết >> Mua
 • Quạt điều hòa Nakomi CS-55 Quạt điều hòa Nakomi CS-55

  – Lượng Gió (m3/h): 5000 – Điện áp/Tần số (V/Hz) : 220/50 – Công suất(W) : 230 – Lượng nước tiêu hao (L/h) : 3-6 – Lượng nước trù bị (L) :30 – Kích thước ngoài L*W*H (mm) : 670*440*1065 – Trọng lượng (kg) : 25 – Độ ồn (dB) : ≤ 55 – Diện tích làm mát (m2) : 20-50 – Dòng điện (A) : 1.45

  5200000 5.200.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Quạt điều hòa Nakomi CS-36 Quạt điều hòa Nakomi CS-36

  – Lượng Gió (m3/h): 3600 – Điện áp/Tần số (V/Hz) : 220/50 – Công suất(W) : 280 – Lượng nước tiêu hao (L/h) : 3-4 – Lượng nước trù bị (L) :30 – Kích thước ngoài L*W*H (mm) : 660*450*900 – Trọng lượng (kg) : 19 – Độ ồn (dB) : ≤ 55 – Diện tích làm mát (m2) : 25-30 – Dòng điện (A) : 1.45

  3350000 3.350.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy làm mát bằng hơi nước Matika MTK 80i Máy làm mát bằng hơi nước Matika MTK 80i

  - Điện áp: 220-240V/50Hz - Công suất: 80W - Thể tích bình chứa: 4L - Trọng lượng: 4 kg - Kích thước máy: 310x300x595mm

  1590000 1.590.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy làm mát bằng hơi nước Matika MTK 80 Máy làm mát bằng hơi nước Matika MTK 80

  Điện áp: 220-240V/ 50Hz - Công suất 80W - Trọng lượng 4 kg - Thể tích bình chứa: 4L - Làm mát cho không gian mở - Làm mát tốt cho sức khỏe người cao tuổi và trẻ nhỏ - Nguyên lý làm mát bằng hơi nước tự nhiên, thân thiện với môi trường

  1300000 1.300.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy làm mát bằng hơi nước Symphony Storm 100i Máy làm mát bằng hơi nước Symphony Storm 100i

  - Công nghệ Inverter tiết kiệm điện - SMPS ngăn ngừa biến động điện áp đầu vào - Bộ điều khiển từ xa thong minh với 7 cấp độ gió - Làm mát bằng nước không phun sương, không tạo ẩm - Cung cấp Ion âm tốt cho sức khỏe

  12385000 12.385.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy làm mát bằng hơi nước Symphony Winter i Máy làm mát bằng hơi nước Symphony Winter i

  - Công suất 185W, 220V/50Hz - Đường kính cánh 457mm - Diện tích làm mát: 35 - 45m2 - Kích thước: 630 x 445 x 1.105mm - Khối lượng: 12kg - Có điều khiển từ xa, 3 Tốc độ - Cửa gió tự động quay chuyển hướng - Dung tích chứa nước 56 lít

  7185000 7.185.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy làm mát bằng hơi nước Symphony Jumbo Máy làm mát bằng hơi nước Symphony Jumbo

  - Diện tích làm mát: 35 – 45 M ² - Công suất: 185 W, 220V/50Hz - Công nghệ I-Pure: Có - Tốc độ gió: 3 - Đường kính cánh quạt: 457 mm - Cảnh báo hết nước: Không - Thể tích bể chứa: 51 L - Khay đá: Là bể chứa nước - Kích thước: 655*634*773 - Chất liệu vỏ: Plastic cao cấp - Trọng lượng: 14 Kg

  6785000 6.785.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy làm mát bằng hơi nước Symphony HiCool i Máy làm mát bằng hơi nước Symphony HiCool i

  - Điện năng sử dụng chỉ bằng 1/10 điều hòa - Làm mát cho không gian mở - SMPS ngăn ngừa tác động do thay đổi điện áp đầu vào - Có chế độ điều chỉnh lượng nước được bơm lên - Dễ dàng di chuyển nhờ bánh xe lăn bên dưới

  5485000 5.485.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
1 2 Next
Xem thêm >>
Phân phối, bán buôn, bán lẻ, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí. Phân phối, bán buôn, bán lẻ, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí.

Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, thông gió, điện nhẹ, hệ thống kho lạnh, phòng sạch...Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống trên.

Xem thêm >>

Sản phẩm nhiều người quan tâm

Lên đầu trang