Điều hòa âm trần cassetteˇ
Lọc sản phẩm
Hãng sản xuất Khoảng giá
Loại máy
Công suất
Loại Gas

Điều hòa âm trần cassette

 • Điều hòa gắn trần REETECH RGTV60H‑TA‑A/RCV60H‑TAG‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGTV60H‑TA‑A/RCV60H‑TAG‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech inverter 2 chiều - Nguồn điện: 380~415/50/3 V/Hz/Ph - Công suất: 60.000BTU/h - Công suất điện làm lạnh: 5,46 (1,66~6,1) kW - EER: 3,21 W/W - Công suất điện sưởi: 5,44 (1,76~7,32) kW - COP: 3,38 W/W - Lưu lượng gió: 1100/1300/1700 m3/h - Độ ồn dàn lạnh: 45/47/50 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 60 dB(A) - Đường ống Lỏng/ga: 9,5/19,1 ømm - Xuất xứ: Thái Lan

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGTV48H‑TA‑A/RCV48H‑TAG‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGTV48H‑TA‑A/RCV48H‑TAG‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech inverter 2 chiều - Nguồn điện: 380~415/50/3 V/Hz/Ph - Công suất: 48.000BTU/h - Công suất điện làm lạnh: 4,22 (1,33~5,2) kW - EER: 3,31 W/W - Công suất điện sưởi: 4,44 (1,4~6,77) kW - COP: 3,50 W/W - Lưu lượng gió: 1100/1300/1660 m3/h - Độ ồn dàn lạnh: 42/45/47 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 60 dB(A) - Đường ống Lỏng/ga: 9,5/19,1 ømm - Xuất xứ: Thái Lan

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGTV36H‑TA‑A/RCV36H‑TAG‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGTV36H‑TA‑A/RCV36H‑TAG‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech inverter 2 chiều - Nguồn điện: 220~240/50/1 V/Hz/Ph - Công suất: 36.000BTU/h - Công suất điện làm lạnh: 3,08 (0,98~4,62) kW - EER: 3,43 W/W - Công suất điện sưởi: 3,25 (0,88~4,69) kW - COP: 3,60 W/W - Lưu lượng gió: 1100/1300/1660 m3/h - Độ ồn dàn lạnh: 40/43/45 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 60 dB(A) - Đường ống Lỏng/ga: 9,5/19,1 ømm - Xuất xứ: Thái Lan

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGTV24H‑TA‑A/RCV24H‑TAG‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGTV24H‑TA‑A/RCV24H‑TAG‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech inverter 2 chiều - Nguồn điện: 220~240/50/1 V/Hz/Ph - Công suất: 24.000BTU/h - Công suất điện làm lạnh: 2,18 (0,4~3,16) kW - EER: 3,22 W/W - Công suất điện sưởi: 2,3 (0,4~3,09) kW - COP: 3,34 W/W - Lưu lượng gió: 900/1000/1300 m3/h - Độ ồn dàn lạnh: 37/41/44 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 59 dB(A) - Đường ống Lỏng/ga: 9,5/15,9 ømm - Xuất xứ: Thái Lan

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGTV18H‑TA‑A/RCV18H‑TAG‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGTV18H‑TA‑A/RCV18H‑TAG‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech inverter 2 chiều - Nguồn điện: 220~240/50/1 V/Hz/Ph - Công suất: 18.000BTU/h - Công suất điện làm lạnh: 1,64 (0,26~2,37) kW - EER: 3,32 W/W - Công suất điện sưởi: 1,75 (0,29~2,51) kW - COP: 3,42 W/W - Lưu lượng gió: 800/900/1100 m3/h - Độ ồn dàn lạnh: 35/39/42 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 58 dB(A) - Đường ống Lỏng/ga: 6,4/12,7 ømm - Xuất xứ: Thái Lan

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGT60‑TA‑A/RC60‑TAG‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGT60‑TA‑A/RC60‑TAG‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech 1 chiều - Nguồn điện: 380~415/50/3 V/Hz/Ph - Công suất: 60.000BTU/h - Lưu lượng gió: 1500/1700/1900 m3/h - Độ ồn dàn lạnh: 43/44/49 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 60 dB(A) - Đường ống Lỏng/ga: 9,5/19,1 ømm - Xuất xứ: Thái Lan

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGT48‑TA‑A/RC48‑TAG‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGT48‑TA‑A/RC48‑TAG‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech 1 chiều - Nguồn điện: 380~415/50/3 V/Hz/Ph - Công suất: 48.000BTU/h - Lưu lượng gió: 1400/1500/1700 m3/h - Độ ồn dàn lạnh: 41/43/47 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 60 dB(A) - Đường ống Lỏng/ga: 9,5/19,1 ømm - Xuất xứ: Thái Lan

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGT36‑TAT‑A/RC36‑TAGT‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGT36‑TAT‑A/RC36‑TAGT‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech 1 chiều - Nguồn điện: 380~415/50/3 V/Hz/Ph - Công suất: 36.000BTU/h - Lưu lượng gió: 1400/1500/1700 m3/h - Độ ồn dàn lạnh: 41/43/47 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 58 dB(A) - Đường ống Lỏng/ga: 9,5/19,1 ømm - Xuất xứ: Thái Lan

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGT36‑TA‑A/RC36‑TAG‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGT36‑TA‑A/RC36‑TAG‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech 1 chiều - Nguồn điện: 220~240/50/1 V/Hz/Ph - Công suất: 36.000BTU/h - Lưu lượng gió: 1400/1500/1700 m3/h - Độ ồn dàn lạnh: 41/43/45 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 55 dB(A) - Đường ống Lỏng/ga: 12,7/19,1 ømm - Xuất xứ: Thái Lan

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGT24‑TA‑A/RC24‑TAG‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGT24‑TA‑A/RC24‑TAG‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech 1 chiều - Nguồn điện: 220~240/50/1 V/Hz/Ph - Công suất: 24.000BTU/h - Lưu lượng gió: 950/1200/1400 m3/h - Độ ồn dàn lạnh: 37/41/45 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 58 dB(A) - Đường ống Lỏng/ga: 9,5/15,9 ømm - Xuất xứ: Thái Lan

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGT18‑TA‑A/RC18‑TAG‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGT18‑TA‑A/RC18‑TAG‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech 1 chiều - Nguồn điện: 220~240/50/1 V/Hz/Ph - Công suất: 18.000BTU/h - Lưu lượng gió: 880/950/1100 m3/h - Độ ồn dàn lạnh: 35/39/44 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 55 dB(A) - Đường ống Lỏng/ga: 6,4/12,7 ømm - Xuất xứ: Thái Lan

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGTV60H‑DA‑A/RCV60H‑DAG‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGTV60H‑DA‑A/RCV60H‑DAG‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech inverter 2 chiều - Nguồn điện: 380~415/50/3 V/Hz/Ph - Công suất: 60.000BTU/h - Công suất điện làm lạnh: 4,98 (1,50~6,48) kW - EER: 3,21 W/W - Công suất điện sưởi: 4,95 (1,48~6,43) kW - COP: 3,64 W/W - Lưu lượng gió: 1260/1440/1800 m3/h - Độ ồn dàn lạnh: 41/47/50 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 56 dB(A) - Đường ống Lỏng/ga: 9,5/19,1 ømm - Xuất xứ: Thái Lan

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGTV48H‑DA‑A/RCV48H‑DAG‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGTV48H‑DA‑A/RCV48H‑DAG‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech inverter 2 chiều - Nguồn điện: 380~415/50/3 V/Hz/Ph - Công suất: 48.000BTU/h - Công suất điện làm lạnh: 4,29 (1,29~5,58) kW - EER: 3,26 W/W - Công suất điện sưởi: 4,20 (1,26~5,46) kW - COP: 3,69 W/W - Lưu lượng gió: 1260/1440/1800 m3/h - Độ ồn dàn lạnh: 41/47/50 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 56 dB(A) - Đường ống Lỏng/ga: 9,5/19,1 ømm - Xuất xứ: Thái Lan

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGTV36H‑DA‑A/RCV36H‑DAG‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGTV36H‑DA‑A/RCV36H‑DAG‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech inverter 2 chiều - Nguồn điện: 220~240/50/1 V/Hz/Ph - Công suất: 36.000BTU/h - Công suất điện làm lạnh: 3,09 (0,93~4,01) kW - EER: 3,24 W/W - Công suất điện sưởi: 3,17 (0,95~4,12) kW - COP: 3,63 W/W - Lưu lượng gió: 1050/1200/1500 m3/h - Độ ồn dàn lạnh: 39/45/48 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 60 dB(A) - Đường ống Lỏng/ga: 9,5/19,1 ømm - Xuất xứ: Thái Lan

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGTV24H‑DA‑A/RCV24H‑DAG‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGTV24H‑DA‑A/RCV24H‑DAG‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech inverter 2 chiều - Nguồn điện: 220~240/50/1 V/Hz/Ph - Công suất: 24.000BTU/h - Công suất điện làm lạnh: 2,22 (0,67~2,88) kW - EER: 3,25 W/W - Công suất điện sưởi: 2,16 (0,65~2,81) kW - COP: 3,65 W/W - Lưu lượng gió: 770/880/1100 m3/h - Độ ồn dàn lạnh: 36/42/45 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 58 dB(A) - Đường ống Lỏng/ga: 9,5/15,9 ømm - Xuất xứ: Thái Lan

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGTV18H‑DA‑A/RCV18H‑DAG‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGTV18H‑DA‑A/RCV18H‑DAG‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech inverter 2 chiều - Nguồn điện: 220~240/50/1 V/Hz/Ph - Công suất: 18.000BTU/h - Công suất điện làm lạnh: 1,58 (0,47~2,05) kW - EER: 3,23 W/W - Công suất điện sưởi: 1,55 (0,46~2,01) kW - COP: 3,62 W/W - Lưu lượng gió: 580/650/750 m3/h - Độ ồn dàn lạnh: 39/41/46 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 55 dB(A) - Đường ống Lỏng/ga: 6,4/12,7 ømm - Xuất xứ: Thái Lan

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGT60‑DA‑A/RC60‑DAG‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGT60‑DA‑A/RC60‑DAG‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech 1 chiều - Nguồn điện: 380~415/50/3 V/Hz/Ph - Công suất: 60.000BTU/h - Lưu lượng gió: 1260/1440/1800 m3/h - Độ ồn dàn lạnh: 41/47/50 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 60 dB(A) - Đường ống Lỏng/ga: 9,5/19,1 ømm - Xuất xứ: Thái Lan

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGT48‑DA‑A/RC48‑DAG‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGT48‑DA‑A/RC48‑DAG‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech 1 chiều - Nguồn điện: 380~415/50/3 V/Hz/Ph - Công suất: 48.000BTU/h - Lưu lượng gió: 1600/1800/2000 m3/h - Độ ồn dàn lạnh: 48/52/55 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 60 dB(A) - Đường ống Lỏng/ga: 9,5/19,1 ømm - Xuất xứ: Thái Lan

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGT36‑DAT‑A/RC36‑DAGT‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGT36‑DAT‑A/RC36‑DAGT‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech 1 chiều - Nguồn điện: 380~415/50/3 V/Hz/Ph - Công suất: 36.000BTU/h - Lưu lượng gió: 1260/1440/1800 m3/h - Độ ồn dàn lạnh: 41/47/50 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 60 dB(A) - Đường ống Lỏng/ga: 9,5/15,9 ømm - Xuất xứ: Thái Lan

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGT24‑DA‑A/RC24‑DAG‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGT24‑DA‑A/RC24‑DAG‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech 1 chiều - Nguồn điện: 220~240/50/1 V/Hz/Ph - Công suất: 24.000BTU/h - Lưu lượng gió: 910/1040/1300 m3/h - Độ ồn dàn lạnh: 36/42/44 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 60 dB(A) - Đường ống Lỏng/ga: 9,5/15,9 ømm - Xuất xứ: Thái Lan

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGT18‑DA‑A/RC18‑DAG‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGT18‑DA‑A/RC18‑DAG‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech 1 chiều - Nguồn điện: 220~240/50/1 V/Hz/Ph - Công suất: 18.000BTU/h - Lưu lượng gió: 830/950/1120 m3/h - Độ ồn dàn lạnh: 39/42/43 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 55 dB(A) - Đường ống Lỏng/ga: 6,4/12,7 ømm - Xuất xứ: Thái Lan

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGT12‑DA‑A/RC12‑DAG‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGT12‑DA‑A/RC12‑DAG‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech 1 chiều - Nguồn điện: 220~240/50/1 V/Hz/Ph - Công suất: 12.000BTU/h - Lưu lượng gió: 540/650/750 m3/h - Độ ồn dàn lạnh: 32/40/41 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 53 dB(A) - Đường ống Lỏng/ga: 6,4/12,7 ømm - Xuất xứ: Thái Lan

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGTV60H‑CD‑A/RCV60H‑CDG‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGTV60H‑CD‑A/RCV60H‑CDG‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech Inverter 2 chiều - Nguồn điện: 380~415/50/3 V/Hz/Ph - Công suất: 60.000BTU/h - Công suất điện làm lạnh: 1,9~6,1 kW - EER: 3,00 W/W - Công suất điện sưởi: 2,0~6,5 kW - COP: 3,53 W/W - Lưu lượng gió: 1450/1650/1900 m3/h - Độ ồn dàn lạnh: 45~52 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 58 dB(A) - Đường ống Lỏng/ga: 9,5/15,9 ømm - Xuất xứ: Thái Lan

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGTV48H‑CD‑A/RCV48H‑CDG‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGTV48H‑CD‑A/RCV48H‑CDG‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech Inverter 2 chiều - Nguồn điện: 380~415/50/3 V/Hz/Ph - Công suất: 48.000BTU/h - Công suất điện làm lạnh: 1,22~5,58 kW - EER: 2,93 W/W - Công suất điện sưởi: 1,2~5,28 kW - COP: 3,59 W/W - Lưu lượng gió: 1450/1650/1900 m3/h - Độ ồn dàn lạnh: 45~52 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 58 dB(A) - Đường ống Lỏng/ga: 9,5/15,9 ømm - Xuất xứ: Thái Lan

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGTV36H‑CDT‑A/RCV36H‑CDGT‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGTV36H‑CDT‑A/RCV36H‑CDGT‑A

  - Nguồn điện: 380~415/50/3 V/Hz/Ph - Công suất: 36.000BTU/h - Công suất điện làm lạnh: 0,8~4,0 kW - EER: 2,91 W/W - Công suất điện sưởi: 0,8~4,0 kW - COP: 3,29 W/W - Lưu lượng gió: 1100/1300/1600 m3/h - Độ ồn dàn lạnh: 45~52 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 58 dB(A) - Đường ống Lỏng/ga: 9,5/15,9 ømm - Xuất xứ: Thái Lan

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGTV36H‑CD‑A/RCV36H‑CDG‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGTV36H‑CD‑A/RCV36H‑CDG‑A

  - Nguồn điện: 220~240/50/1 V/Hz/Ph - Công suất: 36.000BTU/h - Công suất điện làm lạnh: 0,8~4,0 kW - EER: 2,91 W/W - Công suất điện sưởi: 0,8~4,0 kW - COP: 3,29 W/W - Lưu lượng gió: 1100/1300/1600 m3/h - Độ ồn dàn lạnh: 45~52 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 58 dB(A) - Đường ống Lỏng/ga: 9,5/15,9 ømm - Xuất xứ: Thái Lan

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGTV24H‑CD‑A/RCV24H‑CDG‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGTV24H‑CD‑A/RCV24H‑CDG‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech inverter 2 chiều - Nguồn điện: 220~240/50/1 V/Hz/Ph - Công suất: 24.000BTU/h - Công suất điện làm lạnh: 0,6~3,0 kW - EER: 3,14 W/W - Công suất điện sưởi: 1,5~2,8 kW - COP: 3,11 W/W - Lưu lượng gió: 920/1150/1300 m3/h - Độ ồn dàn lạnh: 44~52 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 58 dB(A) - Đường ống Lỏng/ga: 9,5/15,9 ømm - Xuất xứ: Thái Lan

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGTV18H‑CD‑A/RCV18H‑CDG‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGTV18H‑CD‑A/RCV18H‑CDG‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech inverter 2 chiều - Nguồn điện: 220~240/50/1 V/Hz/Ph - Công suất: 18.000BTU/h - Công suất điện làm lạnh: 0,42~1,84 kW - EER: 3,15 W/W - Công suất điện sưởi: 0,64~2,04 kW - COP: 3,11 W/W - Lưu lượng gió: 730/830/930 m3/h - Độ ồn dàn lạnh: 38~43 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 57 dB(A) - Đường ống Lỏng/ga: 6,4/12,7 ømm - Xuất xứ: Thái Lan

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGT60‑CD‑A/RC60‑CDG‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGT60‑CD‑A/RC60‑CDG‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech 1 chiều - Nguồn điện: 220~240/50/1 V/Hz/Ph - Công suất: 60.000BTU/h - Lưu lượng gió: 1900 m3/h - Độ ồn dàn lạnh: 45~52 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 60 dB(A) - Đường ống Lỏng/ga: 9,5/19,1 ømm - Xuất xứ: Thái Lan

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGT48‑CD‑A/RC48‑CDG‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGT48‑CD‑A/RC48‑CDG‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech 1 chiều - Nguồn điện: 380~415/50/3 V/Hz/Ph - Công suất: 48.000BTU/h - Lưu lượng gió: 1900 m3/h - Độ ồn dàn lạnh: 45~52 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 65 dB(A) - Đường ống Lỏng/ga: 9,5/19,1 ømm - Xuất xứ: Thái Lan

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGT36‑CDT‑A/RC36‑CDGT‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGT36‑CDT‑A/RC36‑CDGT‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech 1 chiều - Nguồn điện: 380~415/50/3 V/Hz/Ph - Công suất: 36.000BTU/h - Lưu lượng gió: 1700 m3/h - Độ ồn dàn lạnh: 44~48 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: 65 dB(A) - Đường ống Lỏng/ga: 9,5/19,1 ømm - Xuất xứ: Thái Lan

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGT36‑CD‑A/RC36‑CDG‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGT36‑CD‑A/RC36‑CDG‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech 1 chiều - Nguồn điện: 220~240/50/1 V/Hz/Ph - Công suất: 36.000BTU - Xuất xứ: Thái Lan

  33850000 33.850.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGT24‑CD‑A/RC24‑CDG‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGT24‑CD‑A/RC24‑CDG‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech 1 chiều - Nguồn điện: 220~240/50/1 V/Hz/Ph - Công suất: 24.000BTU - Xuất xứ: Thái Lan

  23800000 23.800.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa gắn trần REETECH RGT18‑CD‑A/RC18‑CDG‑A Điều hòa gắn trần REETECH RGT18‑CD‑A/RC18‑CDG‑A

  - Điều hòa gắn trần Reetech 1 chiều - Nguồn điện: 220~240/50/1 V/Hz/Ph - Công suất: 18.000BTU - Xuất xứ: Thái Lan

  19600000 19.600.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa âm trần cassette Reetech GT36H-BN3/RC36H-BNA, 1 pha Điều hòa âm trần cassette Reetech GT36H-BN3/RC36H-BNA, 1 pha

  - Công suất: 36.000BTU - Xuất xứ: Việt Nam - Loại máy: Cassette 2 cục 2 chiều lạnh - Loại gas: Gas R22

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa âm trần cassette Reetech RGT60H-BN3/RC60H-BNA Điều hòa âm trần cassette Reetech RGT60H-BN3/RC60H-BNA

  - Công suất: 60.000BTU - Xuất xứ: Việt Nam - Loại máy: Cassette 2 cục 2 chiều lạnh - sưởi - Loại gas: Gas R22

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa âm trần cassette Reetech RGT48H-BN3/RC48H-BNA Điều hòa âm trần cassette Reetech RGT48H-BN3/RC48H-BNA

  - Công suất: 48.000BTU - Xuất xứ: Việt Nam - Loại máy: Cassette 2 cục 2 chiều lạnh - Loại gas: Gas R22

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa casssette âm trần Reetech RGT36H-BN3T/RC36H-BNAT, 3 pha Điều hòa casssette âm trần Reetech RGT36H-BN3T/RC36H-BNAT, 3 pha

  - Công suất: 36.000BTU - Xuất xứ: Việt Nam - Loại máy: Cassette 2 cục 1 chiều lạnh - Loại gas: Gas R22

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa âm trần Reetech GT36H-BN3/RC36H-BNAT, 3 pha Điều hòa âm trần Reetech GT36H-BN3/RC36H-BNAT, 3 pha

  - Công suất: 36.000BTU - Xuất xứ: Việt Nam - Loại máy: Cassette 2 cục 1 chiều lạnh - Loại gas: Gas R22

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Điều hòa âm trần cassette Reetech RGT24H-BN3/RC24H-BNA Điều hòa âm trần cassette Reetech RGT24H-BN3/RC24H-BNA

  - Công suất: 18.000BTU - Xuất xứ: Việt Nam - Loại máy: Cassette 2 cục 2 chiều lạnh - Loại gas: Gas R22

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
1 2 Next
Xem thêm >>

Sản phẩm nhiều người quan tâm

Lên đầu trang