Tủ lạnh - Tủ đông - Tủ mátˇ
Lọc sản phẩm
Hãng sản xuất

Tủ lạnh - Tủ đông - Tủ mát

 • Tủ mát Sanaky VH-1520HP Tủ mát Sanaky VH-1520HP

  - TỦ MÁT 3 CÁNH KÍNH MỞ HAI BÊN - Kích thước tủ (D x R x C): 1520 x 730 x 2035 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 1620 x 785 x 2136 mm - Trọng lượng: 210 Kg - Dung tích thực: 1300L - Công suất: 625W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R134a

  29412000 29.412.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky VH-1209HP Tủ mát Sanaky VH-1209HP

  - TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH MỞ HAI BÊN - Kích thước tủ (D x R x C): 1200 x 730 x 2035 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 1260 x 785 x 2136 mm - Trọng lượng: 170 Kg - Dung tích thực: 1000L - Công suất: 525W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R134a

  23112000 23.112.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky VH-1009HP Tủ mát Sanaky VH-1009HP

  - TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH MỞ HAI BÊN - Kích thước tủ (D x R x C): 1000 x 730 x 2035 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 1060 x 785 x 2136 mm - Trọng lượng: 146 Kg - Dung tích thực: 800L - Công suất: 485W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R134a

  20844000 20.844.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky VH-8009HP Tủ mát Sanaky VH-8009HP

  - TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH MỞ HAI BÊN - Kích thước tủ (D x R x C): 900 x 730 x 2035 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 955 x 770 x 2136 mm - Trọng lượng: 140 Kg - Dung tích thực: 600L - Công suất: 410W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R134a

  18660000 18.660.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky VH-6009HP Tủ mát Sanaky VH-6009HP

  - TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH MỞ HAI BÊN - Kích thước tủ (D x R x C): 900 x 630 x 1856 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 955 x 675 x 1956 mm - Trọng lượng: 129 Kg - Dung tích thực: 400L - Công suất: 320W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R134a

  16560000 16.560.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 2 cánh kính VH-408W Tủ mát Sanaky 2 cánh kính VH-408W

  TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH TRÊN DƯỚI, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 615 x 610 x 2025 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 718 x 682 x 2080 mm - Trọng lượng: 72 Kg - Dung tích thực: 340L - Công suất: 201.7W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  9000000 9.000.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 2 cánh kính VH-358W Tủ mát Sanaky 2 cánh kính VH-358W

  TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH TRÊN DƯỚI, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 615 x 610 x 1830 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 718 x 682 x 1885 mm - Trọng lượng: 64 Kg - Dung tích thực: 290L - Công suất: 201.7W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  8412000 8.412.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 2 cánh kính VH-308W Tủ mát Sanaky 2 cánh kính VH-308W

  TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH TRÊN DƯỚI, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 575 x 610 x 1745 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 678 x 682 x 1800 mm - Trọng lượng: 61 Kg - Dung tích thực: 240L - Công suất: 157.2W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  7908000 7.908.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 2 cánh kính VH-258W Tủ mát Sanaky 2 cánh kính VH-258W

  TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH TRÊN DƯỚI, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 535 x 540 x 1775 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 626 x 575 x 1830 mm - Trọng lượng: 58 Kg - Dung tích thực: 210L - Công suất: 146.5W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  7404000 7.404.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 2 cánh kính VH-218W Tủ mát Sanaky 2 cánh kính VH-218W

  TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH TRÊN DƯỚI, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 535 x 540 x 1605 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 626 x 575 x 1660 mm - Trọng lượng: 52 Kg - Dung tích thực: 180L - Công suất: 146.5W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  6942000 6.942.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-408K Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-408K

  - TỦ MÁT 1 CÁNH KÍNH, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 615 x 610 x 2025 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 718 x 682 x 2080 mm - Trọng lượng: 72 Kg - Dung tích thực: 340L - Công suất: 201.7W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  8790000 8.790.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-358K Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-358K

  - TỦ MÁT 1 CÁNH KÍNH, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 615 x 610 x 1830 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 718 x 682 x 1885 mm - Trọng lượng: 64 Kg - Dung tích thực: 290L - Công suất: 201.7W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  8244000 8.244.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-308K Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-308K

  - TỦ MÁT 1 CÁNH KÍNH, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 575 x 610 x 1745 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 678 x 682 x 1800 mm - Trọng lượng: 61 Kg - Dung tích thực: 240L - Công suất: 157.2W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  7740000 7.740.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-258K Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-258K

  - TỦ MÁT 1 CÁNH KÍNH, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 535 x 540 x 1775 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 626 x 575 x 1830 mm - Trọng lượng: 58 Kg - Dung tích thực: 210L - Công suất: 146.5W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  7320000 7.320.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-218K Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-218K

  - TỦ MÁT 1 CÁNH KÍNH, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 535 x 540 x 1605 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 626 x 575 x 1660 mm - Trọng lượng: 52 Kg - Dung tích thực: 180L - Công suất: 146.5W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  6732000 6.732.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-168K Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-168K

  - TỦ MÁT 1 CÁNH KÍNH, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 535 x 540 x 1385 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 626 x 575 x 1440 mm - Trọng lượng: 46 Kg - Dung tích thực: 150L - Công suất: 146.5W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  6312000 6.312.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky nằm ngang VH-288K Tủ mát Sanaky nằm ngang VH-288K

  - TỦ MÁT NẰM NGANG DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 1300 x 780 x 795 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 1350 x 830 x 855 mm - Trọng lượng: 72 Kg - Dung tích thực: 278L - Công suất: 190W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R134a

  9588000 9.588.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Sanaky mặt kính VH-4899K Tủ đông Sanaky mặt kính VH-4899K

  - TỦ ĐÔNG MẶT KÍNH, DÀN ĐỒNG, 1 NGĂN ĐÔNG - Kích thước tủ (D x R x C): 1224 x 620 x 870 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 1291 x 680 x 990 mm - Trọng lượng: 52 Kg - Dung tích thực: 340L - Công suất: 303W - Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18° C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  9000000 9.000.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Sanaky mặt kính VH-3899K Tủ đông Sanaky mặt kính VH-3899K

  - TỦ ĐÔNG MẶT KÍNH, DÀN ĐỒNG, 1 NGĂN ĐÔNG - Kích thước tủ (D x R x C): 1033 x 620 x 870 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 1100 x 680 x 990 mm - Trọng lượng: 50 Kg - Dung tích thực: 260L - Công suất: 191.7W - Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18° C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  7824000 7.824.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Sanaky mặt kính VH-602KW Tủ đông Sanaky mặt kính VH-602KW

  - TỦ ĐÔNG MẶT KÍNH, DÀN NHÔM, 2 NGĂN, 1 NGĂN ĐÔNG, 1 NGĂN MÁT - Kích thước tủ (D x R x C): 1475 x 757 x 858 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 1525 x 807 x 900 mm - Trọng lượng: 75 Kg - Dung tích thực: 432L - Công suất: 303W - Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18° C - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R134a

  12612000 12.612.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Sanaky mặt kính VH-402KW Tủ đông Sanaky mặt kính VH-402KW

  - TỦ ĐÔNG MẶT KÍNH, DÀN NHÔM, 2 NGĂN, 1 NGĂN ĐÔNG, 1 NGĂN MÁT - Kích thước tủ (D x R x C): 1243 x 620 x 917 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 1310 x 680 x 990 mm - Trọng lượng: 52 Kg - Dung tích thực: 312L - Công suất: 251W - Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18° C - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R134a

  8412000 8.412.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Sanaky mặt kính VH-302KW Tủ đông Sanaky mặt kính VH-302KW

  - TỦ ĐÔNG MẶT KÍNH, DÀN NHÔM, 2 NGĂN, 1 NGĂN ĐÔNG, 1 NGĂN MÁT - Kích thước tủ (D x R x C): 1033 x 620 x 917 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 1100 x 680 x 990 mm - Trọng lượng: 50 Kg - Dung tích thực: 242L - Công suất: 194W - Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18° C - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R134a

  7614000 7.614.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Sanaky mặt kính VH-382K Tủ đông Sanaky mặt kính VH-382K

  - Kích thước tủ (D x R x C): 1033 x 620 x 870 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 1100 x 680 x 990 mm - Trọng lượng: 50 Kg - Dung tích thực: 260 L - Công suất: 191.7W - Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18° C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  7404000 7.404.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Sanaky mặt kính VH-282K Tủ đông Sanaky mặt kính VH-282K

  - Kích thước tủ (D x R x C): 885 x 620 x 870 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 952 x 680 x 990 mm - Trọng lượng: 40 Kg - Dung tích thực: 210 L - Công suất: 161W - Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18° C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  6816000 6.816.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Sanaky 100 Lít VH-1599HY Tủ đông Sanaky 100 Lít VH-1599HY

  - Kích thước tủ (D x R x C): 615 x 620 x 845 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 690 x 650 x 895 mm - Trọng lượng: 30 Kg - Dung tích thực: 100 L - Công suất: 84.1W - Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18° C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  4968000 4.968.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Sanaky VH-405W2 Tủ đông Sanaky VH-405W2

  - Kích thước tủ (D x R x C): 1329 x 620 x 845 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 1394 x 650 x 895 mm - Trọng lượng: 47kg - Dung tích thực: 300 L - Công suất: 136W - Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18° C - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  6312000 6.312.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Sanaky 2 cánh mở VH-405A2 Tủ đông Sanaky 2 cánh mở VH-405A2

  - Kích thước tủ (D x R x C): 1329 x 620 x 845 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 1394 x 650 x 895 mm - Trọng lượng: 49 Kg - Dung tích thực: 320L - Công suất: 136W - Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18° C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  6144000 6.144.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Sanaky 210 Lít VH-255HY2 Tủ đông Sanaky 210 Lít VH-255HY2

  - Kích thước tủ (D x R x C): 985 x 620 x 845 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 1050 x 650 x 895 mm - Trọng lượng: 39 Kg - Dung tích thực: 210 L - Công suất: 122.2W - Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18° C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  5010000 5.010.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Sanaky 180 Lít VH-225HY2 Tủ đông Sanaky 180 Lít VH-225HY2

  - Kích thước tủ (D x R x C): 860 x 620 x 845 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 925 x 650 x 895 mm - Trọng lượng: 38 Kg - Dung tích thực: 180 L - Công suất: 111.5W - Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18° C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  4674000 4.674.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Sanaky 100 Lít VH-150HY2 Tủ đông Sanaky 100 Lít VH-150HY2

  - Kích thước tủ (D x R x C): 615 x 620 x 845 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 690 x 650 x 895 mm - Trọng lượng: 30 Kg - Dung tích thực: 100 L - Công suất: 84.1W - Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18° C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  4422000 4.422.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông đứng Sanaky VH-230HY Tủ đông đứng Sanaky VH-230HY

  - Kích thước tủ (D x R x C): 549 x 560 x 1636 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 590 x 580 x 1676 mm - Trọng lượng: 58 Kg - Dung tích thực: 230L - Công suất: 204W - Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18° C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R134a

  7068000 7.068.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát 4 cánh Alaska SL 24C4 Tủ mát 4 cánh Alaska SL 24C4

  Công suất: 1372W. Tủ mát 4 cánh mở ngang. Cửa kính tự đóng. Cửa kíng 2 lớp chống đọng sương.

  59000000 59.000.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát 3 cánh Alaska SL-16C3 Tủ mát 3 cánh Alaska SL-16C3

  Công suất: 960W. Tủ mát 3 cánh mở ngang. Cửa kính tự đóng. Cửa kíng 2 lớp chống đọng sương.

  35000000 35.000.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát 3 cánh Alaska SL-14C3 Tủ mát 3 cánh Alaska SL-14C3

  Công suất: 550W. Tủ mát 3 cánh mở ngang. Cửa kính tự đóng. Cửa kíng 2 lớp chống đọng sương.

  25000000 25.000.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát 2 cánh Alaska SL-12C Tủ mát 2 cánh Alaska SL-12C

  Công suất: 580W. Tủ mát 2 cánh mở ngang. Cửa kính tự đóng. Cửa kíng 2 lớp chống đọng sương.

  20500000 20.500.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát 2 cánh Alaska SL-8C Tủ mát 2 cánh Alaska SL-8C

  Công suất: 400W. Tủ mát 2 cánh mở ngang. Cửa kính tự đóng. Cửa kíng 2 lớp chống đọng sương.

  17350000 17.350.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát 2 cánh Alaska SL-7C Tủ mát 2 cánh Alaska SL-7C

  Công suất: 349W. Tủ mát 2 cánh mở ngang. Cửa kính tự đóng. Cửa kíng 2 lớp chống đọng sương.

  15050000 15.050.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Alaska SL-12CS Tủ mát Alaska SL-12CS

  Công suất: 470W. Nước thừa xã vào khay nước sẽ tự bốc hơi. Đèn LED ở phía trên hộp đèn và trong lòng tủ. Kệ tủ chắc chắn.

  20500000 20.500.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Alaska SL-8CS Tủ mát Alaska SL-8CS

  Công suất: 450W. Nước thừa xã vào khay nước sẽ tự bốc hơi. Đèn LED ở phía trên hộp đèn và trong lòng tủ. Kệ tủ chắc chắn.

  17350000 17.350.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Inverter Alaska LC 633HI Tủ mát Inverter Alaska LC 633HI

  Công suất: 152W. Lóc máy Inverter, tiết kiệm điện năng. Kính 2 lớp. Motor quạt dàn nóng bằng dây thép.

  10262000 10.262.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
1 2 3 4 5 6 7 Next
Xem thêm >>

Sản phẩm nhiều người quan tâm

Lên đầu trang