Megasunˇ
Lọc sản phẩm
Hãng sản xuất

Megasun

 • Bồn bảo ôn tráng men sứ Titanium Megasun AAT-2000 Bồn bảo ôn tráng men sứ Titanium Megasun AAT-2000

  Dung tích: 2000L Lõi bồn bảo ôn: Tráng men sứ Titanium - 2 lớp - chống ăn mòn Lớp cách nhiệt: Lớp bảo ôn dày 50mm Vỏ bồn bảo ôn: Thép PVDF chống ôxi hóa Áp suất: Áp suất làm viêc max: 7 bar/ Áp suất thử nghiệm: 13 bar

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn tráng men sứ Titanium Megasun AAT-1000 Bồn bảo ôn tráng men sứ Titanium Megasun AAT-1000

  Dung tích: 1000L Lõi bồn bảo ôn: Tráng men sứ Titanium - 2 lớp - chống ăn mòn Lớp cách nhiệt: Lớp bảo ôn dày 50mm Vỏ bồn bảo ôn: Thép PVDF chống ôxi hóa Áp suất: Áp suất làm viêc max: 7 bar/ Áp suất thử nghiệm: 13 bar

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn tráng men sứ Titanium Megasun AAT-500 Bồn bảo ôn tráng men sứ Titanium Megasun AAT-500

  Dung tích: 500L Lõi bồn bảo ôn: Tráng men sứ Titanium - 2 lớp - chống ăn mòn Lớp cách nhiệt: Lớp bảo ôn dày 50mm Vỏ bồn bảo ôn: Thép PVDF chống ôxi hóa Áp suất: Áp suất làm viêc max: 7 bar/ Áp suất thử nghiệm: 13 bar

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn tráng men sứ Titanium Megasun AAT-300 Bồn bảo ôn tráng men sứ Titanium Megasun AAT-300

  Dung tích: 300L Lõi bồn bảo ôn: Tráng men sứ Titanium - 2 lớp - chống ăn mòn Lớp cách nhiệt: Lớp bảo ôn dày 50mm Vỏ bồn bảo ôn: Thép PVDF chống ôxi hóa Áp suất: Áp suất làm viêc max: 7 bar/ Áp suất thử nghiệm: 13 bar

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn tráng men sứ Titanium Megasun AAT-200 Bồn bảo ôn tráng men sứ Titanium Megasun AAT-200

  Dung tích: 200L Lõi bồn bảo ôn: Tráng men sứ Titanium - 2 lớp - chống ăn mòn Lớp cách nhiệt: Lớp bảo ôn dày 50mm Vỏ bồn bảo ôn: Thép PVDF chống ôxi hóa Áp suất: Áp suất làm viêc max: 7 bar/ Áp suất thử nghiệm: 13 bar

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-5000-CA 5000 Lít Bồn bảo ôn Megasun BBO-5000-CA 5000 Lít

  Bồn chịu áp suất làm việc 6BAR/ Áp suất thử nghiệm 9BAR Dung tích: 5000L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1600x2950 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.6 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1500x2850 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 4.0 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm (100mm)

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-4000-CA 4000 Lít Bồn bảo ôn Megasun BBO-4000-CA 4000 Lít

  Bồn chịu áp suất làm việc 6BAR/ Áp suất thử nghiệm 9BAR Dung tích: 4000L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1600x2400 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.6 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1500x2300 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 4.0 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm (100mm)

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-3000-CA 3000 Lít Bồn bảo ôn Megasun BBO-3000-CA 3000 Lít

  Bồn chịu áp suất làm việc 6BAR/ Áp suất thử nghiệm 9BAR Dung tích: 3000L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1420x2300 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.6 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1320x2200 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 4.0 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm (100mm)

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-2000-CA 2000 Lít Bồn bảo ôn Megasun BBO-2000-CA 2000 Lít

  Bồn chịu áp suất làm việc 6BAR/ Áp suất thử nghiệm 9BAR Dung tích: 2000L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1200x2200 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.6 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1100x2100 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 3.0 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm (100mm)

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-1500-CA 1500 Lít Bồn bảo ôn Megasun BBO-1500-CA 1500 Lít

  Bồn chịu áp suất làm việc 6BAR/ Áp suất thử nghiệm 9BAR Dung tích: 1500L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1200x1700 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.5 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1100x1600 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 3.0 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm (100mm)

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-1000-CA 1000 Lít Bồn bảo ôn Megasun BBO-1000-CA 1000 Lít

  Bồn chịu áp suất làm việc 6BAR/ Áp suất thử nghiệm 9BAR Dung tích: 1000L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1000x1700 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.5 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 900x1600 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 3.0 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm (100mm)

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-500-CA 500 Lít Bồn bảo ôn Megasun BBO-500-CA 500 Lít

  Bồn chịu áp suất làm việc 6BAR/ Áp suất thử nghiệm 9BAR Dung tích: 500L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 760x1550 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 660x1450 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 2.0 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-400-CA 400 Lít Bồn bảo ôn Megasun BBO-400-CA 400 Lít

  Bồn chịu áp suất làm việc 6BAR/ Áp suất thử nghiệm 9BAR Dung tích: 400L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 650x1800 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 550x1700 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 2.0 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-300-CA 300 Lít Bồn bảo ôn Megasun BBO-300-CA 300 Lít

  Bồn chịu áp suất làm việc 6BAR/ Áp suất thử nghiệm 9BAR Dung tích: 300L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 650x1350 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 550x1250 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 2.0 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-300-CA/AZ 300 Lít Bồn bảo ôn Megasun BBO-300-CA/AZ 300 Lít

  Bồn chịu áp suất làm việc 6BAR/ Áp suất thử nghiệm 9BAR Dung tích: 300L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 650x1350 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: AZ150 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 550x1250 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 2.0 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-200-CA 200 Lít Bồn bảo ôn Megasun BBO-200-CA 200 Lít

  Bồn chịu áp suất làm việc 6BAR/ Áp suất thử nghiệm 9BAR Dung tích: 200L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 580x1200 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 480x1100 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 1.5 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-200-CA/AZ 200 Lít Bồn bảo ôn Megasun BBO-200-CA/AZ 200 Lít

  Bồn chịu áp suất làm việc 6BAR/ Áp suất thử nghiệm 9BAR Dung tích: 200L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 580x1200 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: AZ150 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 480x1100 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 1.5 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-150-CA 150 Lít Bồn bảo ôn Megasun BBO-150-CA 150 Lít

  Bồn chịu áp suất làm việc 6BAR/ Áp suất thử nghiệm 9BAR Dung tích: 150L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 580x950 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 480x850 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 1.5 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-150-CA/AZ 150 Lít Bồn bảo ôn Megasun BBO-150-CA/AZ 150 Lít

  Bồn chịu áp suất làm việc 6BAR/ Áp suất thử nghiệm 9BAR Dung tích: 150L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 580x950 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: AZ150 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 480x850 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 1.5 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-5000-KCA 5000 Lít Bồn bảo ôn Megasun BBO-5000-KCA 5000 Lít

  Dung tích: 5000L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1600x2950 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.6 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1500x2850 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 1.2 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm (100mm)

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-4000-KCA 4000 Lít Bồn bảo ôn Megasun BBO-4000-KCA 4000 Lít

  Dung tích: 4000L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1600x2400 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.6 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1500x2300 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 1.2 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm (100mm)

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-3000-KCA 3000 Lít Bồn bảo ôn Megasun BBO-3000-KCA 3000 Lít

  Dung tích: 3000L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1420x2300 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.6 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1320x2200 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 1.2 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm (100mm)

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-2000-KCA 2000 Lít Bồn bảo ôn Megasun BBO-2000-KCA 2000 Lít

  Dung tích: 2000L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1200x2200 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.6 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1100x2100 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 1.2 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm (100mm)

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-1500-KCA 1500 Lít Bồn bảo ôn Megasun BBO-1500-KCA 1500 Lít

  Dung tích: 1500L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1200x1700 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.5 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1100x1600 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 1.2 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm (100mm)

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-1000-KCA 1000 Lít Bồn bảo ôn Megasun BBO-1000-KCA 1000 Lít

  Dung tích: 1000L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1000x1700 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.5 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 900x1600 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 1.0 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm (100mm)

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-500-KCA 500 Lít Bồn bảo ôn Megasun BBO-500-KCA 500 Lít

  Dung tích: 500L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 760x1550 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 660x1450 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.8 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-500-KCA/AZ 500 Lít Bồn bảo ôn Megasun BBO-500-KCA/AZ 500 Lít

  Dung tích: 500L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 760x1550 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: AZ150 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 660x1450 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.8 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-400-KCA 400 Lít Bồn bảo ôn Megasun BBO-400-KCA 400 Lít

  Dung tích: 400L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 650x1800 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 550x1700 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.8 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-400-KCA/AZ 400 Lít Bồn bảo ôn Megasun BBO-400-KCA/AZ 400 Lít

  Dung tích: 400L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 650x1800 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: AZ150 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 550x1700 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.8 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-300-KCA 300 Lít Bồn bảo ôn Megasun BBO-300-KCA 300 Lít

  Dung tích: 300L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 650x1350 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 550x1250 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.6 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-300-KCA/AZ 300 Lít Bồn bảo ôn Megasun BBO-300-KCA/AZ 300 Lít

  Dung tích: 300L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 650x1350 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: AZ150 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 550x1250 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.6 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-200-KCA 200 Lít Bồn bảo ôn Megasun BBO-200-KCA 200 Lít

  Dung tích: 200L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 580x1200 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX 304 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 480x1100 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.5 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-200-KCA/AZ 200 Lít Bồn bảo ôn Megasun BBO-200-KCA/AZ 200 Lít

  Dung tích: 200L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 580x1200 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: AZ150 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 480x1100 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.5 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-150-KCA 150 Lít Bồn bảo ôn Megasun BBO-150-KCA 150 Lít

  Dung tích: 150L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 580x950 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX 304 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 480x850 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX 304 - 0.5 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-150-KCA/AZ 150 Lít Bồn bảo ôn Megasun BBO-150-KCA/AZ 150 Lít

  Dung tích: 150L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 580x950 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: AZ150 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 480x850 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.5 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
Xem thêm >>

Sản phẩm nhiều người quan tâm

Lên đầu trang