Megasunˇ
Lọc sản phẩm
Hãng sản xuất

Megasun

 • Bồn bảo ôn tráng men sứ Titanium Megasun AAT-2000 Bồn bảo ôn tráng men sứ Titanium Megasun AAT-2000

  Dung tích: 2000L Lõi bồn bảo ôn: Tráng men sứ Titanium - 2 lớp - chống ăn mòn Lớp cách nhiệt: Lớp bảo ôn dày 50mm Vỏ bồn bảo ôn: Thép PVDF chống ôxi hóa Áp suất: Áp suất làm viêc max: 7 bar/ Áp suất thử nghiệm: 13 bar

  54187500 54.187.500đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn tráng men sứ Titanium Megasun AAT-1000 Bồn bảo ôn tráng men sứ Titanium Megasun AAT-1000

  Dung tích: 1000L Lõi bồn bảo ôn: Tráng men sứ Titanium - 2 lớp - chống ăn mòn Lớp cách nhiệt: Lớp bảo ôn dày 50mm Vỏ bồn bảo ôn: Thép PVDF chống ôxi hóa Áp suất: Áp suất làm viêc max: 7 bar/ Áp suất thử nghiệm: 13 bar

  30600000 30.600.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn tráng men sứ Titanium Megasun AAT-500 Bồn bảo ôn tráng men sứ Titanium Megasun AAT-500

  Dung tích: 500L Lõi bồn bảo ôn: Tráng men sứ Titanium - 2 lớp - chống ăn mòn Lớp cách nhiệt: Lớp bảo ôn dày 50mm Vỏ bồn bảo ôn: Thép PVDF chống ôxi hóa Áp suất: Áp suất làm viêc max: 7 bar/ Áp suất thử nghiệm: 13 bar

  17212500 17.212.500đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn tráng men sứ Titanium Megasun AAT-300 Bồn bảo ôn tráng men sứ Titanium Megasun AAT-300

  Dung tích: 300L Lõi bồn bảo ôn: Tráng men sứ Titanium - 2 lớp - chống ăn mòn Lớp cách nhiệt: Lớp bảo ôn dày 50mm Vỏ bồn bảo ôn: Thép PVDF chống ôxi hóa Áp suất: Áp suất làm viêc max: 7 bar/ Áp suất thử nghiệm: 13 bar

  12750000 12.750.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn tráng men sứ Titanium Megasun AAT-200 Bồn bảo ôn tráng men sứ Titanium Megasun AAT-200

  Dung tích: 200L Lõi bồn bảo ôn: Tráng men sứ Titanium - 2 lớp - chống ăn mòn Lớp cách nhiệt: Lớp bảo ôn dày 50mm Vỏ bồn bảo ôn: Thép PVDF chống ôxi hóa Áp suất: Áp suất làm viêc max: 7 bar/ Áp suất thử nghiệm: 13 bar

  10837500 10.837.500đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-5000-CA 5000 Lít (dạng đứng) Bồn bảo ôn Megasun BBO-5000-CA 5000 Lít (dạng đứng)

  Bồn chịu áp suất làm việc 6BAR/ Áp suất thử nghiệm 9BAR Dung tích: 5000L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1600x2950 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.6 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1500x2850 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 4.0 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm (100mm)

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-4000-CA 4000 Lít (dạng đứng) Bồn bảo ôn Megasun BBO-4000-CA 4000 Lít (dạng đứng)

  Bồn chịu áp suất làm việc 6BAR/ Áp suất thử nghiệm 9BAR Dung tích: 4000L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1600x2400 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.6 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1500x2300 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 4.0 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm (100mm)

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-3000-CA 3000 Lít (dạng đứng) Bồn bảo ôn Megasun BBO-3000-CA 3000 Lít (dạng đứng)

  Bồn chịu áp suất làm việc 6BAR/ Áp suất thử nghiệm 9BAR Dung tích: 3000L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1420x2300 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.6 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1320x2200 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 4.0 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm (100mm)

  85000000 85.000.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-2000-CA 2000 Lít (Dạng đứng) Bồn bảo ôn Megasun BBO-2000-CA 2000 Lít (Dạng đứng)

  Bồn chịu áp suất làm việc 6BAR/ Áp suất thử nghiệm 9BAR Dung tích: 2000L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1200x2200 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.6 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1100x2100 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 3.0 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm (100mm)

  55250000 55.250.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-1500-CA 1500 Lít (dạng đứng) Bồn bảo ôn Megasun BBO-1500-CA 1500 Lít (dạng đứng)

  Bồn chịu áp suất làm việc 6BAR/ Áp suất thử nghiệm 9BAR Dung tích: 1500L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1200x1700 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.5 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1100x1600 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 3.0 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm (100mm)

  42500000 42.500.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-1000-CA 1000 Lít (dạng đứng) Bồn bảo ôn Megasun BBO-1000-CA 1000 Lít (dạng đứng)

  Bồn chịu áp suất làm việc 6BAR/ Áp suất thử nghiệm 9BAR Dung tích: 1000L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1000x1700 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.5 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 900x1600 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 3.0 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm (100mm)

  33150000 33.150.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-500-CA 500 Lít (dạng đứng) Bồn bảo ôn Megasun BBO-500-CA 500 Lít (dạng đứng)

  Bồn chịu áp suất làm việc 6BAR/ Áp suất thử nghiệm 9BAR Dung tích: 500L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 760x1550 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 660x1450 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 2.0 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  16150000 16.150.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-400-CA 400 Lít (Dạng Đứng) Bồn bảo ôn Megasun BBO-400-CA 400 Lít (Dạng Đứng)

  Bồn chịu áp suất làm việc 6BAR/ Áp suất thử nghiệm 9BAR Dung tích: 400L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 650x1800 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 550x1700 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 2.0 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  14450000 14.450.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-300-CA 300 Lít (dạng đứng) Bồn bảo ôn Megasun BBO-300-CA 300 Lít (dạng đứng)

  Bồn chịu áp suất làm việc 6BAR/ Áp suất thử nghiệm 9BAR Dung tích: 300L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 650x1350 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 550x1250 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 2.0 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  12750000 12.750.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-300-CA/AZ 300 Lít (Dạng đứng) Bồn bảo ôn Megasun BBO-300-CA/AZ 300 Lít (Dạng đứng)

  Bồn chịu áp suất làm việc 6BAR/ Áp suất thử nghiệm 9BAR Dung tích: 300L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 650x1350 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: AZ150 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 550x1250 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 2.0 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  11900000 11.900.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-200-CA 200 Lít( dạng đứng) Bồn bảo ôn Megasun BBO-200-CA 200 Lít( dạng đứng)

  Bồn chịu áp suất làm việc 6BAR/ Áp suất thử nghiệm 9BAR Dung tích: 200L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 580x1200 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 480x1100 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 1.5 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  8925000 8.925.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-200-CA/AZ 200 Lít (Dạng đứng) Bồn bảo ôn Megasun BBO-200-CA/AZ 200 Lít (Dạng đứng)

  Bồn chịu áp suất làm việc 6BAR/ Áp suất thử nghiệm 9BAR Dung tích: 200L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 580x1200 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: AZ150 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 480x1100 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 1.5 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  8075000 8.075.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-150-CA 150 Lít (Dạng đứng) Bồn bảo ôn Megasun BBO-150-CA 150 Lít (Dạng đứng)

  Bồn chịu áp suất làm việc 6BAR/ Áp suất thử nghiệm 9BAR Dung tích: 150L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 580x950 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 480x850 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 1.5 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  7650000 7.650.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-150-CA/AZ 150 Lít (Dạng đứng) Bồn bảo ôn Megasun BBO-150-CA/AZ 150 Lít (Dạng đứng)

  Bồn chịu áp suất làm việc 6BAR/ Áp suất thử nghiệm 9BAR Dung tích: 150L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 580x950 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: AZ150 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 480x850 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 1.5 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  6800000 6.800.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-5000-KCA 5000 Lít (Dạng Đứng) Bồn bảo ôn Megasun BBO-5000-KCA 5000 Lít (Dạng Đứng)

  Dung tích: 5000L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1600x2950 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.6 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1500x2850 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 1.2 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm (100mm)

  71100000 71.100.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-4000-KCA 4000 Lít (Dạng đứng) Bồn bảo ôn Megasun BBO-4000-KCA 4000 Lít (Dạng đứng)

  Dung tích: 4000L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1600x2400 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.6 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1500x2300 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 1.2 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm (100mm)

  60300000 60.300.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-3000-KCA 3000 Lít (dạng đứng) Bồn bảo ôn Megasun BBO-3000-KCA 3000 Lít (dạng đứng)

  Dung tích: 3000L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1420x2300 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.6 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1320x2200 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 1.2 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm (100mm)

  42300000 42.300.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-2000-KCA 2000 Lít (Dạng Đứng) Bồn bảo ôn Megasun BBO-2000-KCA 2000 Lít (Dạng Đứng)

  Dung tích: 2000L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1200x2200 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.6 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1100x2100 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 1.2 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm (100mm)

  31500000 31.500.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-1500-KCA 1500 Lít, bồn đứng Bồn bảo ôn Megasun BBO-1500-KCA 1500 Lít, bồn đứng

  Dung tích: 1500L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1200x1700 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.5 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1100x1600 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 1.2 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm (100mm)

  24300000 24.300.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-1000-KCA 1000 Lít (Dạng Đứng) Bồn bảo ôn Megasun BBO-1000-KCA 1000 Lít (Dạng Đứng)

  Dung tích: 1000L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 1000x1700 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.5 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 900x1600 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 1.0 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm (100mm)

  17100000 17.100.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-500-KCA 500 Lít (Dạng Đứng) Bồn bảo ôn Megasun BBO-500-KCA 500 Lít (Dạng Đứng)

  Dung tích: 500L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 760x1550 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 660x1450 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.8 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  10350000 10.350.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-500-KCA/AZ 500 Lít (Dạng đứng) Bồn bảo ôn Megasun BBO-500-KCA/AZ 500 Lít (Dạng đứng)

  Dung tích: 500L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 760x1550 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: AZ150 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 660x1450 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.8 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  9000000 9.000.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-400-KCA 400 Lít (Dạng đứng) Bồn bảo ôn Megasun BBO-400-KCA 400 Lít (Dạng đứng)

  Dung tích: 400L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 650x1800 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 550x1700 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.8 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  9000000 9.000.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-400-KCA/AZ 400 Lít (Dạng đứng) Bồn bảo ôn Megasun BBO-400-KCA/AZ 400 Lít (Dạng đứng)

  Dung tích: 400L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 650x1800 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: AZ150 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 550x1700 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.8 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  8100000 8.100.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-300-KCA 300 Lít (Dạng đứng) Bồn bảo ôn Megasun BBO-300-KCA 300 Lít (Dạng đứng)

  Dung tích: 300L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 650x1350 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 550x1250 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.6 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  6750000 6.750.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-300-KCA/AZ 300 Lít (Dạng đứng) Bồn bảo ôn Megasun BBO-300-KCA/AZ 300 Lít (Dạng đứng)

  Dung tích: 300L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 650x1350 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: AZ150 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 550x1250 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.6 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  5850000 5.850.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-200-KCA 200 Lít (Dạng đứng) Bồn bảo ôn Megasun BBO-200-KCA 200 Lít (Dạng đứng)

  Dung tích: 200L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 580x1200 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX 304 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 480x1100 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.5 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  5175000 5.175.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-200-KCA/AZ 200 Lít (Dạng đứng) Bồn bảo ôn Megasun BBO-200-KCA/AZ 200 Lít (Dạng đứng)

  Dung tích: 200L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 580x1200 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: AZ150 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 480x1100 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.5 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  4500000 4.500.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-150-KCA 150 Lít (bồn đứng) Bồn bảo ôn Megasun BBO-150-KCA 150 Lít (bồn đứng)

  - Dung tích: 150L - Vỏ bồn: + Đường kính x cao (mm)+-0.1: 580x950 + Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX 304 – 0.4 - Lõi bồn: + Đường kính x cao (mm)+-0.1: 480x850 + Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.5 - Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  4140000 4.140.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Bồn bảo ôn Megasun BBO-150-KCA/AZ 150 Lít, bồn đứng Bồn bảo ôn Megasun BBO-150-KCA/AZ 150 Lít, bồn đứng

  Dung tích: 150L Vỏ bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 580x950 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: AZ150 - 0.4 Lõi bồn: - Đường kính x cao (mm)+-0.1: 480x850 - Vật liệu - Độ dày (mm)+-0.1: INOX304 - 0.5 Lớp bảo ôn Polyurethance: 50mm

  3600000 3.600.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
Xem thêm >>

Sản phẩm nhiều người quan tâm

Lên đầu trang