Lọc sản phẩm
Hãng sản xuất Xuất xứ

Máy phát điện Cummins

 • Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC165-IS Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC165-IS

  Động cơ: Cummins 6CTA8.3-G1 Đầu phát: Stamford UCI274F Bảng điều khiển: Deepsea DSE6120 Công suất liên tục (kVA/kW) 150/120 Công suất dự phòng (kVA/kW) 165/132 Điện áp (V) 230/400 Số pha 3 Tần số 50 Hz

  473653950 473.653.950đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC150S Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC150S

  Động cơ: Cummins 6BTAA5.9-G2 Đầu phát: Stamford UCI274F Bảng điều khiển: Deepsea DSE6120 Công suất liên tục (kVA/kW) 135/108 Công suất dự phòng (kVA/kW) 150/120 Điện áp (V) 230/400 Số pha 3 Tần số 50 Hz

  412339400 412.339.400đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC138-IS Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC138-IS

  Động cơ: Cummins 6BTA5.9-G2 Đầu phát: Stamford UCI274ES Bảng điều khiển: Deepsea DSE6120 Công suất liên tục (kVA/kW) 125/100 Công suất dự phòng (kVA/kW) 138/110 Điện áp (V) 230/400 Số pha 3 Tần số 50 Hz

  390012150 390.012.150đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC110-IS Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC110-IS

  Động cơ: Cummins 6BT5.9-G1 Đầu phát: Stamford UCI274C Bảng điều khiển: Deepsea DSE6120 Công suất liên tục (kVA/kW) 100/80 Công suất dự phòng (kVA/kW) 110/88 Điện áp (V) 230/400 Số pha 3 Tần số 50 Hz

  328735550 328.735.550đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC88S Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC88S

  Động cơ: Cummins 4BTA3.9-G11 Đầu phát: Stamford UCI224G Bảng điều khiển: Deepsea DSE6120 Công suất liên tục (kVA/kW) 80/64 Công suất dự phòng (kVA/kW) 88/70 Điện áp (V) 230/400 Số pha 3 Tần số 50 Hz

  307116700 307.116.700đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC72S Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC72S

  Động cơ: Cummins 4BTA3.9-G2 Đầu phát: Stamford UCI224F Bảng điều khiển: Deepsea DSE6120 Công suất liên tục (kVA/kW) 65/52 Công suất dự phòng (kVA/kW) 72/57 Điện áp (V) 230/400 Số pha 3 Tần số 50 Hz

  325573050 325.573.050đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Mát Phát Điện Cummin Trung Quốc AC62S Mát Phát Điện Cummin Trung Quốc AC62S

  Động cơ: Cummins 4BTA3.9-G2 Đầu phát: Stamford UCI224E Bảng điều khiển: Deepsea DSE6120 Công suất liên tục (kVA/kW) 56/45 Công suất dự phòng (kVA/kW) 62/49 Điện áp (V) 230/400 Số pha 3 Tần số 50 Hz

  290924700 290.924.700đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC55S Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC55S

  Động cơ: Cummins 4BTA3.9-G2 Đầu phát: Stamford UCI224D Bảng điều khiển: Deepsea DSE6120 Công suất liên tục (kVA/kW) 50/40 Công suất dự phòng (kVA/kW) 55/44 Điện áp (V) 230/400 Số pha 3 Tần số 50 Hz

  281867300 281.867.300đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC40-IS Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC40-IS

  Động cơ: Cummins 4BT3.9-G1 Đầu phát: Stamford PI144J Bảng điều khiển: Deepsea DSE6120 Công suất liên tục (kVA/kW) 40/32 Công suất dự phòng (kVA/kW) 44/35 Điện áp (V) 230/400 Số pha 3 Tần số 50 Hz

  257490750 257.490.750đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC30-IS Máy Phát Điện Cummin Trung Quốc AC30-IS

  Động cơ: Cummins 4B3.9-G1 Đầu phát: Stamford PI144F Bảng điều khiển: Deepsea DSE6120 Công suất liên tục (kVA/kW) 28/22 Công suất dự phòng (kVA/kW) 30/24 Điện áp (V) 230/400 Số pha 3 Tần số 50 Hz

  242272800 242.272.800đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C17D5 Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C17D5

  Động cơ: Cummins X2.5-G2 Đầu phát: Stamford PI044G Bảng điều khiển: Powercommand PS0500 Công suất liên tục (kVA/kW) : 14.9/11.92 Công suất dự phòng (kVA/kW) : 16.5/13.2 Điện áp (V) : 230/400 Số pha: 3 Tần số: 50 Hz

  207655000 207.655.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C22D5 Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C22D5

  Động cơ: Cummins X2.5-G2 Đầu phát: Stamford PI144D Bảng điều khiển: Powercommand PS0500 Công suất liên tục (kVA/kW) : 20/16 Công suất dự phòng (kVA/kW) : 22/17,6 Điện áp (V) : 230/400 Số pha: 3 Tần số: 50 Hz

  266792944 266.792.944đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C28D5 Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C28D5

  Động cơ: Cummins X2.5-G2 Đầu phát: Stamford PI144F Bảng điều khiển: Powercommand PS0500 Công suất liên tục (kVA/kW) : 25/20 Công suất dự phòng (kVA/kW) : 27,5/22 Điện áp (V) : 230/400 Số pha: 3 Tần số: 50 Hz

  281847412 281.847.412đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C33D5 Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C33D5

  Động cơ: Cummins X3.3-G1 Đầu phát: Stamford PI144G Bảng điều khiển: Powercommand PC1.1 Công suất liên tục (kVA/kW) : 30/24 Công suất dự phòng (kVA/kW) : 33/26,4 Điện áp (V) : 230/400 Số pha: 3 Tần số: 50 Hz

  295790220 295.790.220đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C38D5 Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C38D5

  Động cơ: Cummins X3.3-G1 Đầu phát: Stamford PI144G Bảng điều khiển: Powercommand PC1.1 Công suất liên tục (kVA/kW) : 35/28 Công suất dự phòng (kVA/kW) : 38/30,4 Điện áp (V) : 230/400 Số pha: 3 Tần số: 50 Hz

  311735380 311.735.380đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C44D5 Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C44D5

  Động cơ: Cummins S3.8-G4 Đầu phát: Stamford UCI224C Bảng điều khiển: Powercommand PS0500 Công suất liên tục (kVA/kW) : 40/32 Công suất dự phòng (kVA/kW) : 44/35,2 Điện áp (V) : 230/400 Số pha: 3 Tần số: 50 Hz

  328582144 328.582.144đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C55D5 Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C55D5

  Động cơ: Cummins S3.8-G6 Đầu phát: Stamford UCI224D Bảng điều khiển: Powercommand PS0500 Công suất liên tục (kVA/kW) : 50/40 Công suất dự phòng (kVA/kW) : 55/44 Điện áp (V) : 230/400 Số pha: 3 Tần số: 50 Hz

  36710696 36.710.696đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C66D5 Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C66D5

  Động cơ: Cummins S3.8-G7 Đầu phát: Stamford UCI224F Bảng điều khiển: Powercommand PS0500 Công suất liên tục (kVA/kW) : 60/48 Công suất dự phòng (kVA/kW) : 66/52,8 Điện áp (V) : 230/400 Số pha: 3 Tần số: 50 Hz

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C110D Máy phát điện CUMMIN ẤN ĐỘ C110D

  Động cơ: Cummins 6BTA5.9-G5 Đầu phát: Stamford UCI274C Bảng điều khiển: Powercommand PC1.2 Công suất liên tục (kVA/kW) : 100/80 Công suất dự phòng (kVA/kW) : 110/88 Điện áp (V) : 230/400 Số pha: 3 Tần số: 50 Hz

  511300856 511.300.856đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Máy phát điện Cummins Ấn Độ C90D5 Máy phát điện Cummins Ấn Độ C90D5

  Động cơ: Cummins 6BTA5.9-G5 Đầu phát: Stamford UCI224G Bảng điều khiển: Powercommand PC1.2 Công suất liên tục (kVA/kW) : 82/65,6 Công suất dự phòng (kVA/kW) : 90/72 Điện áp (V) : 230/400 Số pha: 3 Tần số: 50 Hz

  428489688 428.489.688đ
  0 Chi tiết >> Mua
Xem thêm >>

Sản phẩm nhiều người quan tâm

Lên đầu trang