Thương hiệu
Dung tích
Kiểu dáng
Dung tích
Hãng
Tính năng
Dung tích
Kiểu dáng
Dung tích
Sắp xếp theo
Tủ đông Sanaky VH-405W2

Tủ đông Sanaky VH-405W2

6.312.000 đ
Quà tặng
Tủ mát 4 cánh Alaska SL 24C4

Tủ mát 4 cánh Alaska SL 24C4

59.000.000 đ
Quà tặng
Tủ mát 3 cánh Alaska SL-16C3

Tủ mát 3 cánh Alaska SL-16C3

35.000.000 đ
Quà tặng
Tủ mát 3 cánh Alaska SL-14C3

Tủ mát 3 cánh Alaska SL-14C3

25.000.000 đ
Quà tặng
Tủ mát 2 cánh Alaska SL-12C

Tủ mát 2 cánh Alaska SL-12C

20.500.000 đ
Quà tặng
Tủ mát 2 cánh Alaska SL-8C

Tủ mát 2 cánh Alaska SL-8C

17.350.000 đ
Quà tặng
Tủ mát 2 cánh Alaska SL-7C

Tủ mát 2 cánh Alaska SL-7C

15.050.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska SL-12CS

Tủ mát Alaska SL-12CS

20.500.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska SL-8CS

Tủ mát Alaska SL-8CS

17.350.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Inverter Alaska LC 633HI

Tủ mát Inverter Alaska LC 633HI

10.262.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska HB-890C

Tủ đông Alaska HB-890C

12.470.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska SD-401YC

Tủ đông Alaska SD-401YC

8.836.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska SD9W/SD9Y

Tủ đông Alaska SD9W/SD9Y

23.150.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska SD8W/SD8Y

Tủ đông Alaska SD8W/SD8Y

19.500.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska SD-6W/Y

Tủ đông Alaska SD-6W/Y

17.831.200 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska HB-12

Tủ đông Alaska HB-12

17.390.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska HB-950

Tủ đông Alaska HB-950

15.490.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska HB-890

Tủ đông Alaska HB-890

12.450.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BD-400

Tủ đông Alaska BD-400

6.850.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BD-300

Tủ đông Alaska BD-300

5.750.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BD-200

Tủ đông Alaska BD-200

4.790.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BCD-3571

Tủ đông Alaska BCD-3571

5.919.600 đ
Quà tặng
1 2 3 4 5 6 Next