Lọc sản phẩm
Hãng sản xuất Dung tích
Kiểu dáng
Dung tích

Tủ đông

 • Tủ đông Sanaky mặt kính VH-4899K Tủ đông Sanaky mặt kính VH-4899K

  - TỦ ĐÔNG MẶT KÍNH, DÀN ĐỒNG, 1 NGĂN ĐÔNG - Kích thước tủ (D x R x C): 1224 x 620 x 870 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 1291 x 680 x 990 mm - Trọng lượng: 52 Kg - Dung tích thực: 340L - Công suất: 303W - Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18° C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  9000000 9.000.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Sanaky mặt kính VH-3899K Tủ đông Sanaky mặt kính VH-3899K

  - TỦ ĐÔNG MẶT KÍNH, DÀN ĐỒNG, 1 NGĂN ĐÔNG - Kích thước tủ (D x R x C): 1033 x 620 x 870 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 1100 x 680 x 990 mm - Trọng lượng: 50 Kg - Dung tích thực: 260L - Công suất: 191.7W - Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18° C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  7824000 7.824.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Sanaky mặt kính VH-602KW Tủ đông Sanaky mặt kính VH-602KW

  - TỦ ĐÔNG MẶT KÍNH, DÀN NHÔM, 2 NGĂN, 1 NGĂN ĐÔNG, 1 NGĂN MÁT - Kích thước tủ (D x R x C): 1475 x 757 x 858 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 1525 x 807 x 900 mm - Trọng lượng: 75 Kg - Dung tích thực: 432L - Công suất: 303W - Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18° C - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R134a

  12612000 12.612.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Sanaky mặt kính VH-402KW Tủ đông Sanaky mặt kính VH-402KW

  - TỦ ĐÔNG MẶT KÍNH, DÀN NHÔM, 2 NGĂN, 1 NGĂN ĐÔNG, 1 NGĂN MÁT - Kích thước tủ (D x R x C): 1243 x 620 x 917 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 1310 x 680 x 990 mm - Trọng lượng: 52 Kg - Dung tích thực: 312L - Công suất: 251W - Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18° C - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R134a

  8412000 8.412.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Sanaky mặt kính VH-302KW Tủ đông Sanaky mặt kính VH-302KW

  - TỦ ĐÔNG MẶT KÍNH, DÀN NHÔM, 2 NGĂN, 1 NGĂN ĐÔNG, 1 NGĂN MÁT - Kích thước tủ (D x R x C): 1033 x 620 x 917 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 1100 x 680 x 990 mm - Trọng lượng: 50 Kg - Dung tích thực: 242L - Công suất: 194W - Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18° C - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R134a

  7614000 7.614.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Sanaky mặt kính VH-382K Tủ đông Sanaky mặt kính VH-382K

  - Kích thước tủ (D x R x C): 1033 x 620 x 870 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 1100 x 680 x 990 mm - Trọng lượng: 50 Kg - Dung tích thực: 260 L - Công suất: 191.7W - Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18° C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  7404000 7.404.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Sanaky mặt kính VH-282K Tủ đông Sanaky mặt kính VH-282K

  - Kích thước tủ (D x R x C): 885 x 620 x 870 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 952 x 680 x 990 mm - Trọng lượng: 40 Kg - Dung tích thực: 210 L - Công suất: 161W - Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18° C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  6816000 6.816.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Sanaky 100 Lít VH-1599HY Tủ đông Sanaky 100 Lít VH-1599HY

  - Kích thước tủ (D x R x C): 615 x 620 x 845 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 690 x 650 x 895 mm - Trọng lượng: 30 Kg - Dung tích thực: 100 L - Công suất: 84.1W - Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18° C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  4968000 4.968.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Sanaky VH-405W2 Tủ đông Sanaky VH-405W2

  - Kích thước tủ (D x R x C): 1329 x 620 x 845 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 1394 x 650 x 895 mm - Trọng lượng: 47kg - Dung tích thực: 300 L - Công suất: 136W - Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18° C - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  6312000 6.312.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Sanaky 2 cánh mở VH-405A2 Tủ đông Sanaky 2 cánh mở VH-405A2

  - Kích thước tủ (D x R x C): 1329 x 620 x 845 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 1394 x 650 x 895 mm - Trọng lượng: 49 Kg - Dung tích thực: 320L - Công suất: 136W - Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18° C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  6144000 6.144.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Sanaky 210 Lít VH-255HY2 Tủ đông Sanaky 210 Lít VH-255HY2

  - Kích thước tủ (D x R x C): 985 x 620 x 845 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 1050 x 650 x 895 mm - Trọng lượng: 39 Kg - Dung tích thực: 210 L - Công suất: 122.2W - Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18° C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  5010000 5.010.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Sanaky 180 Lít VH-225HY2 Tủ đông Sanaky 180 Lít VH-225HY2

  - Kích thước tủ (D x R x C): 860 x 620 x 845 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 925 x 650 x 895 mm - Trọng lượng: 38 Kg - Dung tích thực: 180 L - Công suất: 111.5W - Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18° C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  4674000 4.674.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Sanaky 100 Lít VH-150HY2 Tủ đông Sanaky 100 Lít VH-150HY2

  - Kích thước tủ (D x R x C): 615 x 620 x 845 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 690 x 650 x 895 mm - Trọng lượng: 30 Kg - Dung tích thực: 100 L - Công suất: 84.1W - Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18° C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  4422000 4.422.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông đứng Sanaky VH-230HY Tủ đông đứng Sanaky VH-230HY

  - Kích thước tủ (D x R x C): 549 x 560 x 1636 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 590 x 580 x 1676 mm - Trọng lượng: 58 Kg - Dung tích thực: 230L - Công suất: 204W - Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18° C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R134a

  7068000 7.068.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát 4 cánh Alaska SL 24C4 Tủ mát 4 cánh Alaska SL 24C4

  Công suất: 1372W. Tủ mát 4 cánh mở ngang. Cửa kính tự đóng. Cửa kíng 2 lớp chống đọng sương.

  59000000 59.000.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát 3 cánh Alaska SL-16C3 Tủ mát 3 cánh Alaska SL-16C3

  Công suất: 960W. Tủ mát 3 cánh mở ngang. Cửa kính tự đóng. Cửa kíng 2 lớp chống đọng sương.

  35000000 35.000.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát 3 cánh Alaska SL-14C3 Tủ mát 3 cánh Alaska SL-14C3

  Công suất: 550W. Tủ mát 3 cánh mở ngang. Cửa kính tự đóng. Cửa kíng 2 lớp chống đọng sương.

  25000000 25.000.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát 2 cánh Alaska SL-12C Tủ mát 2 cánh Alaska SL-12C

  Công suất: 580W. Tủ mát 2 cánh mở ngang. Cửa kính tự đóng. Cửa kíng 2 lớp chống đọng sương.

  20500000 20.500.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát 2 cánh Alaska SL-8C Tủ mát 2 cánh Alaska SL-8C

  Công suất: 400W. Tủ mát 2 cánh mở ngang. Cửa kính tự đóng. Cửa kíng 2 lớp chống đọng sương.

  17350000 17.350.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát 2 cánh Alaska SL-7C Tủ mát 2 cánh Alaska SL-7C

  Công suất: 349W. Tủ mát 2 cánh mở ngang. Cửa kính tự đóng. Cửa kíng 2 lớp chống đọng sương.

  15050000 15.050.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Alaska SL-12CS Tủ mát Alaska SL-12CS

  Công suất: 470W. Nước thừa xã vào khay nước sẽ tự bốc hơi. Đèn LED ở phía trên hộp đèn và trong lòng tủ. Kệ tủ chắc chắn.

  20500000 20.500.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Alaska SL-8CS Tủ mát Alaska SL-8CS

  Công suất: 450W. Nước thừa xã vào khay nước sẽ tự bốc hơi. Đèn LED ở phía trên hộp đèn và trong lòng tủ. Kệ tủ chắc chắn.

  17350000 17.350.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Inverter Alaska LC 633HI Tủ mát Inverter Alaska LC 633HI

  Công suất: 152W. Lóc máy Inverter, tiết kiệm điện năng. Kính 2 lớp. Motor quạt dàn nóng bằng dây thép.

  10262000 10.262.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Inverter Alaska LC 533HI Tủ mát Inverter Alaska LC 533HI

  Công suất: 216W. Lóc máy Inverter, tiết kiệm điện năng. Kính 2 lớp. Motor quạt dàn nóng bằng dây thép.

  9710000 9.710.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Inverter Sanaky mặt kính VH-5899K3 Tủ đông Inverter Sanaky mặt kính VH-5899K3

  - Kích thước tủ (D x R x C): 1418 x 620 x 870 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 1485 x 680 x 990 mm - Trọng lượng: 62 Kg - Dung tích thực: 400 L - Công suất: 180.6 W - Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18° C - Điện áp/Tần số: R134a - Loại: R314a

  0 Liên hệ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông 1 ngăn Alaska HB 650N Tủ đông 1 ngăn Alaska HB 650N

  Công suất 260W Lòng tủ thép sơn tĩnh điện Tủ có khóa an toàn

  9940000 9.940.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông 1 ngăn Alaska HB 550N Tủ đông 1 ngăn Alaska HB 550N

  Công suất 165W Lòng tủ thép sơn tĩnh điện Tủ có 2 chân, 2 bánh xe Tủ có khóa an toàn

  9250000 9.250.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông 1 ngăn Alaska HB 500N Tủ đông 1 ngăn Alaska HB 500N

  Công suất 235W Lòng tủ thép sơn tĩnh điện Tủ có khóa an toàn

  7851600 7.851.600đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Alaska HB-890C Tủ đông Alaska HB-890C

  Dung tích: 890 Lít Trọng lượng: 81 Kg Kích thước: 1930 x 740 x 825 mm Điện năng tiêu thụ: 4.2 KW/24h Công suất: 368 W Điện áp: 220V/50Hz

  12470000 12.470.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Alaska SD-401YC Tủ đông Alaska SD-401YC

  - Gas :R134A - Công suất : 265W - Dung tích : 400L - Loại tủ : 1 ngăn đông,2 kính cong - Dàn lạnh : ống đồng - Nhiệt độ : ≤ -18ºC - Điện năng tiêu thụ : 1.65kW.h/24h - Kích thước (DxRxC)mm : 1033x620x910

  8836000 8.836.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Alaska SD9W/SD9Y Tủ đông Alaska SD9W/SD9Y

  - Thể tích: 900 lít - Kích thước (C x S x N) = 940 x 900 x 2.500 - Nhiệt độ : -18oC - 0oC - Điện năng tiêu thụ: 5kw.h/24h - Công suất: 184x2W - Tủ kiếng lùa, có khóa

  23150000 23.150.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Alaska SD8W/SD8Y Tủ đông Alaska SD8W/SD8Y

  Dung tích: 600l Trọng lượng: 96 kg Công suất: 184W x 2 Nhiệt độ: -18ºC ~ 0ºC Xuất xứ: Trung Quốc Kích thước: 2000*850*905mm

  19500000 19.500.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Alaska SD-6W/Y Tủ đông Alaska SD-6W/Y

  Dung tích: 600 Lít Trọng lượng: 108 Kg Kích thước: 1883 x 823 x 880 mm Điện năng tiêu thụ: 5.6 KW/24h Công suất: 251 X 2 = 502 W Điện áp: 220V/50Hz

  17831200 17.831.200đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Alaska HB-12 Tủ đông Alaska HB-12

  Dung tích: 1200 Lít Trọng lượng: 120 Kg Kích thước: 1975 x 1030 x 908 mm Điện năng tiêu thụ: 6.2 KW/24h Công suất: 502 W Điện áp: 220V/50Hz

  17390000 17.390.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Alaska HB-950 Tủ đông Alaska HB-950

  - Dàn lạnh bằng nhôm - Nhiệt độ ≤ -18ºC - Xuất xứ: Trung Quốc - Dung tích: 950L - Kích thước:1967x777x865mm - Trọng lượng 90 kg

  15490000 15.490.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Alaska HB-890 Tủ đông Alaska HB-890

  Dung tích: 890 Lít Trọng lượng: 81 Kg Kích thước: 1930 x 740 x 825 mm Điện năng tiêu thụ: 4.2 KW/24h Công suất: 368 W Điện áp: 220V/50Hz

  12450000 12.450.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Alaska BD-400 Tủ đông Alaska BD-400

  Trọng lượng: 50 kg Dung tích: 400 Lít Công suất: 205W Xuất xứ: Trung Quốc Gas sử dụng: R134a Kích thước: 1125*779*842 mm

  6850000 6.850.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Alaska BD-300 Tủ đông Alaska BD-300

  Dung tích: 300 Lít Trọng lượng: 37 Kg Xuất xứ: Trung Quốc Kích thước: 946x646x825 mm Công suất: 90 W Bảo hành: 24 tháng

  5750000 5.750.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Alaska BD-200 Tủ đông Alaska BD-200

  Dung tích: 200 Lít Trọng lượng: 34 Kg Kích thước: 726x632x825 mm Công suất: 90 W Điện áp: 220V/50Hz Xuất xứ: Trung Quốc

  4790000 4.790.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Alaska BCD-3571 Tủ đông Alaska BCD-3571

  Dung tích: 350 Lít Trọng lượng: 45 Kg Kích thước: 1050x610x865 mm Xuất xứ: Trung Quốc Công suất: 100 W Điện áp: 220V/50Hz

  5919600 5.919.600đ
  0 Chi tiết >> Mua
1 2 3 4 5 6 Next
Xem thêm >>

Sản phẩm nhiều người quan tâm

Lên đầu trang