Thương hiệu
Dung tích
Kiểu dáng
Hãng
Tính năng
Dung tích
Kiểu dáng
Sắp xếp theo
Tủ mát Sanaky VH-1520HP

Tủ mát Sanaky VH-1520HP

29.412.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Sanaky VH-1209HP

Tủ mát Sanaky VH-1209HP

23.112.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Sanaky VH-1009HP

Tủ mát Sanaky VH-1009HP

20.844.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Sanaky VH-8009HP

Tủ mát Sanaky VH-8009HP

18.660.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Sanaky VH-6009HP

Tủ mát Sanaky VH-6009HP

16.560.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska SL-12C

Tủ mát Alaska SL-12C

24.300.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska SL-8C

Tủ mát Alaska SL-8C

19.400.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska SL-9S

Tủ mát Alaska SL-9S

20.200.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-743H

Tủ mát Alaska LC-743H

9.986.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-633H

Tủ mát Alaska LC-633H

9.200.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-533H

Tủ mát Alaska LC-533H

8.882.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-433H

Tủ mát Alaska LC-433H

8.376.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-333H

Tủ mát Alaska LC-333H

8.238.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-743DB

Tủ mát Alaska LC-743DB

9.894.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-643DB

Tủ mát Alaska LC-643DB

9.066.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska LC-533DB

Tủ đông Alaska LC-533DB

8.422.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-433DB

Tủ mát Alaska LC-433DB

7.824.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-233B

Tủ mát Alaska LC-233B

6.738.400 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-1416B

Tủ mát Alaska LC-1416B

6.122.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-5099K

Tủ đông Sanaky VH-5099K

39.670.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska SL-12S 1000lít

Tủ mát Alaska SL-12S 1000lít

26.620.000 đ
Quà tặng
Tủ mát nằm Alaska LC-450B

Tủ mát nằm Alaska LC-450B

9.204.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Panasonic SMR-PT450A

Tủ mát Panasonic SMR-PT450A

14.350.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Panasonic SMR-PT330A

Tủ mát Panasonic SMR-PT330A

11.800.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Panasonic SMR-PT250A

Tủ mát Panasonic SMR-PT250A

10.850.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Panasonic SBC-P350V

Tủ mát Panasonic SBC-P350V

11.673.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Pinimax PNM-409K

Tủ mát Pinimax PNM-409K

9.940.000 đ
Quà tặng
1 2 Next