Thương hiệu
Dung tích
Kiểu dáng
Hãng
Tính năng
Dung tích
Kiểu dáng
Sắp xếp theo
Tủ mát Sanaky VH-1520HP Tủ mát Sanaky VH-1520HP 29.412.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Sanaky VH-1209HP Tủ mát Sanaky VH-1209HP 23.112.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Sanaky VH-1009HP Tủ mát Sanaky VH-1009HP 20.844.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Sanaky VH-8009HP Tủ mát Sanaky VH-8009HP 18.660.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Sanaky VH-6009HP Tủ mát Sanaky VH-6009HP 16.560.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska SL-12C Tủ mát Alaska SL-12C 24.300.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska SL-8C Tủ mát Alaska SL-8C 19.400.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska SL-9S Tủ mát Alaska SL-9S 20.200.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-743H Tủ mát Alaska LC-743H 9.986.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-633H Tủ mát Alaska LC-633H 9.158.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-533H Tủ mát Alaska LC-533H 8.882.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-433H Tủ mát Alaska LC-433H 8.376.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-333H Tủ mát Alaska LC-333H 8.238.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-743DB Tủ mát Alaska LC-743DB 9.894.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-643DB Tủ mát Alaska LC-643DB 9.066.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska LC-533DB Tủ đông Alaska LC-533DB 8.422.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-433DB Tủ mát Alaska LC-433DB 7.824.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-233B Tủ mát Alaska LC-233B 6.738.400 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-1416B Tủ mát Alaska LC-1416B 6.122.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-5099K Tủ đông Sanaky VH-5099K 39.670.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska SL-12S 1000lít Tủ mát Alaska SL-12S 1000lít 26.620.000 đ
Quà tặng
Tủ mát nằm Alaska LC-450B Tủ mát nằm Alaska LC-450B 9.204.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Panasonic SMR-PT450A Tủ mát Panasonic SMR-PT450A 14.350.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Panasonic SMR-PT330A Tủ mát Panasonic SMR-PT330A 11.800.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Panasonic SMR-PT250A Tủ mát Panasonic SMR-PT250A 10.850.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Panasonic SBC-P350V Tủ mát Panasonic SBC-P350V 11.673.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Pinimax PNM-409K Tủ mát Pinimax PNM-409K 9.940.000 đ
Quà tặng
1 2 Next