Lọc sản phẩm
Hãng sản xuất Dung tích
Kiểu dáng

Tủ mát

 • Tủ mát Sanaky VH-1520HP Tủ mát Sanaky VH-1520HP

  - TỦ MÁT 3 CÁNH KÍNH MỞ HAI BÊN - Kích thước tủ (D x R x C): 1520 x 730 x 2035 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 1620 x 785 x 2136 mm - Trọng lượng: 210 Kg - Dung tích thực: 1300L - Công suất: 625W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R134a

  29412000 29.412.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky VH-1209HP Tủ mát Sanaky VH-1209HP

  - TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH MỞ HAI BÊN - Kích thước tủ (D x R x C): 1200 x 730 x 2035 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 1260 x 785 x 2136 mm - Trọng lượng: 170 Kg - Dung tích thực: 1000L - Công suất: 525W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R134a

  23112000 23.112.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky VH-1009HP Tủ mát Sanaky VH-1009HP

  - TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH MỞ HAI BÊN - Kích thước tủ (D x R x C): 1000 x 730 x 2035 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 1060 x 785 x 2136 mm - Trọng lượng: 146 Kg - Dung tích thực: 800L - Công suất: 485W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R134a

  20844000 20.844.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky VH-8009HP Tủ mát Sanaky VH-8009HP

  - TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH MỞ HAI BÊN - Kích thước tủ (D x R x C): 900 x 730 x 2035 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 955 x 770 x 2136 mm - Trọng lượng: 140 Kg - Dung tích thực: 600L - Công suất: 410W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R134a

  18660000 18.660.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky VH-6009HP Tủ mát Sanaky VH-6009HP

  - TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH MỞ HAI BÊN - Kích thước tủ (D x R x C): 900 x 630 x 1856 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 955 x 675 x 1956 mm - Trọng lượng: 129 Kg - Dung tích thực: 400L - Công suất: 320W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R134a

  16560000 16.560.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 2 cánh kính VH-408W Tủ mát Sanaky 2 cánh kính VH-408W

  TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH TRÊN DƯỚI, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 615 x 610 x 2025 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 718 x 682 x 2080 mm - Trọng lượng: 72 Kg - Dung tích thực: 340L - Công suất: 201.7W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  9000000 9.000.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 2 cánh kính VH-358W Tủ mát Sanaky 2 cánh kính VH-358W

  TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH TRÊN DƯỚI, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 615 x 610 x 1830 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 718 x 682 x 1885 mm - Trọng lượng: 64 Kg - Dung tích thực: 290L - Công suất: 201.7W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  8412000 8.412.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 2 cánh kính VH-308W Tủ mát Sanaky 2 cánh kính VH-308W

  TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH TRÊN DƯỚI, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 575 x 610 x 1745 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 678 x 682 x 1800 mm - Trọng lượng: 61 Kg - Dung tích thực: 240L - Công suất: 157.2W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  7908000 7.908.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 2 cánh kính VH-258W Tủ mát Sanaky 2 cánh kính VH-258W

  TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH TRÊN DƯỚI, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 535 x 540 x 1775 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 626 x 575 x 1830 mm - Trọng lượng: 58 Kg - Dung tích thực: 210L - Công suất: 146.5W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  7404000 7.404.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 2 cánh kính VH-218W Tủ mát Sanaky 2 cánh kính VH-218W

  TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH TRÊN DƯỚI, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 535 x 540 x 1605 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 626 x 575 x 1660 mm - Trọng lượng: 52 Kg - Dung tích thực: 180L - Công suất: 146.5W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  6942000 6.942.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-408K Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-408K

  - TỦ MÁT 1 CÁNH KÍNH, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 615 x 610 x 2025 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 718 x 682 x 2080 mm - Trọng lượng: 72 Kg - Dung tích thực: 340L - Công suất: 201.7W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  8790000 8.790.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-358K Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-358K

  - TỦ MÁT 1 CÁNH KÍNH, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 615 x 610 x 1830 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 718 x 682 x 1885 mm - Trọng lượng: 64 Kg - Dung tích thực: 290L - Công suất: 201.7W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  8244000 8.244.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-308K Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-308K

  - TỦ MÁT 1 CÁNH KÍNH, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 575 x 610 x 1745 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 678 x 682 x 1800 mm - Trọng lượng: 61 Kg - Dung tích thực: 240L - Công suất: 157.2W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  7740000 7.740.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-258K Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-258K

  - TỦ MÁT 1 CÁNH KÍNH, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 535 x 540 x 1775 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 626 x 575 x 1830 mm - Trọng lượng: 58 Kg - Dung tích thực: 210L - Công suất: 146.5W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  7320000 7.320.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-218K Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-218K

  - TỦ MÁT 1 CÁNH KÍNH, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 535 x 540 x 1605 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 626 x 575 x 1660 mm - Trọng lượng: 52 Kg - Dung tích thực: 180L - Công suất: 146.5W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  6732000 6.732.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-168K Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-168K

  - TỦ MÁT 1 CÁNH KÍNH, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 535 x 540 x 1385 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 626 x 575 x 1440 mm - Trọng lượng: 46 Kg - Dung tích thực: 150L - Công suất: 146.5W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  6312000 6.312.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky nằm ngang VH-288K Tủ mát Sanaky nằm ngang VH-288K

  - TỦ MÁT NẰM NGANG DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 1300 x 780 x 795 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 1350 x 830 x 855 mm - Trọng lượng: 72 Kg - Dung tích thực: 278L - Công suất: 190W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R134a

  9588000 9.588.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Inverter Sanaky 340 Lít VH-408W3 Tủ mát Inverter Sanaky 340 Lít VH-408W3

  - Tủ mát Inverter Sanaky 2 cánh kính trên dưới - Kích thước tủ (D x R x C): 615 x 610 x 2025 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 718 x 682 x 2080 mm - Trọng lượng: 72 Kg - Dung tích thực: 340 L - Công suất: 156.3 W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  10400000 10.400.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Alaska SL-12C Tủ mát Alaska SL-12C

  Dung tích: 1200 Lít Trọng lượng: 130 Kg Kích thước (mm): 1350 x 660 x 2080 Điện năng tiêu thụ: 4.5 KW/24h Công suất: 790 W Điện áp: 220V/50Hz

  24300000 24.300.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Alaska SL-8C Tủ mát Alaska SL-8C

  Dung tích: 800 Lít Trọng lượng: 100 Kg Kích thước (mm): 1100 x 660 x 1860 Điện năng tiêu thụ: 2.8 KW/24h Công suất: 410 W Điện áp: 220V/50Hz

  19400000 19.400.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Alaska SL-9S Tủ mát Alaska SL-9S

  - Dung tích : 700L - Nhiệt độ : 0-10ºC - Kích thước (DxRxC)mm: 865x690x1998 - Trọng lượng : 136kg - Điện năng tiêu thụ : 6.9kW.h/24h - Gas : R134A - Công suất : 460W

  20200000 20.200.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Alaska LC-743H Tủ mát Alaska LC-743H

  Dung tích: 450 Lít Trọng lượng: 83 Kg Kích thước: 600 x 650 x 2106 mm Điện năng tiêu thụ: 1.8 KW/24h Công suất: 270 W Điện áp: 220V/50Hz

  9986000 9.986.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Alaska LC-633H Tủ mát Alaska LC-633H

  Dung tích: 400 Lít Trọng lượng: 80 Kg Kích thước: 600 x 650 x 1990 Điện năng tiêu thụ: 1.8 KW/24h Công suất: 250 W Điện áp: 220V/50Hz

  9158000 9.158.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Alaska LC-533H Tủ mát Alaska LC-533H

  Dung tích: 350 Lít Trọng lượng: 72 Kg Kích thước: 540 x 615 x 1985 Điện năng tiêu thụ: 1.5 KW/24h Công suất: 260 W Điện áp: 220V/50Hz

  8882000 8.882.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Alaska LC-433H Tủ mát Alaska LC-433H

  Dung tích: 300 Lít Trọng lượng: 60 Kg Kích thước: 540 x 575 x 1805 Điện năng tiêu thụ: 1.3 KW/24h Công suất: 210 W Điện áp: 220V/50Hz

  8376000 8.376.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Alaska LC-333H Tủ mát Alaska LC-333H

  Dung tích: 250 Lít Trọng lượng: 55 Kg Kích thước: 540 x 575 x 1685 Điện năng tiêu thụ: 1.2 KW/24h Công suất: 200 W Điện áp: 220V/50Hz

  8238000 8.238.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Alaska LC-743DB Tủ mát Alaska LC-743DB

  Dung tích: 450 Lít Trọng lượng: 83 Kg Kích thước: 600 x 580 x 1960 mm Điện năng tiêu thụ: 2.6 KW/24h Công suất: 280 W Điện áp: 220V/50Hz

  9894000 9.894.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Alaska LC-643DB Tủ mát Alaska LC-643DB

  Dung tích: 400 Lít Trọng lượng: 72 Kg Kích thước: 600 x 595 x 1900 mm Điện năng tiêu thụ: 2.2 KW/24h Công suất: 253 W Điện áp: 220V/50Hz

  9066000 9.066.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Alaska LC-533DB Tủ đông Alaska LC-533DB

  Dung tích: 350 Lít Trọng lượng: 64 Kg Kích thước: 600 x 595 x 1750 mm Điện năng tiêu thụ: 2.0 KW/24h Công suất: 160 W Điện áp: 220V/50Hz

  8422000 8.422.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Alaska LC-433DB Tủ mát Alaska LC-433DB

  - Loại tủ : 2 cửa 2 lớp, sưởi kính - Khóa an toàn : Có - Tiện ích khác : Tiết kiệm điện - Điện áp : 220-240V/50Hz - Công suất : 145 W - Nhiệt độ : 0oC ~ 10oC - Kích thước : 550 x 500 x 1780 mm - Trọng lượng : 55 kg - Dung tích : 300 lít - Gas: R134a

  7824000 7.824.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Alaska LC-233B Tủ mát Alaska LC-233B

  Loại tủ: 1 Cánh Dung tích: 200 Lít Trọng lượng (Kg): 47kg Công suất (W): 105 W Bánh xe di chuyển: Có Khóa tủ: Có khóa an toàn Có quạt đảo hơi lạnh Kích thước: 540*520*1500 mm

  6738400 6.738.400đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Alaska LC-1416B Tủ mát Alaska LC-1416B

  Dung tích: 140 Lít Trọng lượng: 43 Kg Kích thước: 500 x 520 x 1242 mm Điện năng tiêu thụ: 0.84 KW/24h Công suất: 80 W Điện áp:220V/50Hz

  6122000 6.122.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Sanaky VH-5099K Tủ đông Sanaky VH-5099K

  Dung tích: 450 lít Trọng lượng: 126 kg Kích thước: 620 x 760 x 1980 mm Điện năng tiêu thụ: 584 W Nhiệt độ ngăn đông : ≤ -18℃ Chất liệu vỏ: Inox 304 dày 0.7mm

  39670000 39.670.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Alaska SL-12S 1000lít Tủ mát Alaska SL-12S 1000lít

  - Dung tích: 1000l - Nhiệt độ : 0-10ºC - Xuất xứ: Trung Quốc - Kích thước:1210x660x1998 mm - Trọng lượng : 170kg - Công suất :520W

  26620000 26.620.000đ
  1 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát nằm Alaska LC-450B Tủ mát nằm Alaska LC-450B

  - Xuất xứ; Trung Quốc - Trọng lượng: 64Kg - Dung tích: 450 Lít - Khoảng nhiệt độ: 0~10℃ - Công suất: 288W - Kích thước: 644*1314*822 mm

  9204000 9.204.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Panasonic SMR-PT450A Tủ mát Panasonic SMR-PT450A

  Xuất xứ: Thái Lan Dung tích: 460 lít Trọng lượng : 110 kg Nhiệt độ: 0oC – 10oC Có hệ thống sưởi kiếng 5 khay, Tủ 1 cửa, có bánh xe, có khóa an toàn Kích thước: 670(W)x 642 (D)x1998 (H)mm Sử dụng loại gas R- 134 a Đèn LED 6 bóng chiếu sáng

  14350000 14.350.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Panasonic SMR-PT330A Tủ mát Panasonic SMR-PT330A

  Dung tích: 330 lít Trọng lượng: 84 kg Nhiệt độ 0oC – 10oC Sử dụng loại gas R- 134 a Đèn LED 6 bóng chiếu sáng Tủ 1 cửa, có bánh xe có khoá an toàn Kích thước: 600(W)x 630 (D)x1795 (H)mm

  11800000 11.800.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Panasonic SMR-PT250A Tủ mát Panasonic SMR-PT250A

  Dung tích: 248 lít Trọng lượng: 72 kg Nhiệt độ 0oC – 10oC Sử dụng loại gas R- 134 a Đèn LED 3 bóng chiếu sáng Tủ 1 cửa, có bánh xe có khoá an toàn Kích thước: 600(W)x 592 (D)x1570 (H)mm

  10850000 10.850.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Panasonic SBC-P350V Tủ mát Panasonic SBC-P350V

  Xuất xứ: Thái Lan Dung tích: 248 lít Trọng lượng : 66.5 kg Công suất : 200W Nhiệt độ: 2oC – 13oC Không đóng tuyết, không chứa chất CFC Kích thước: 600(W)x 585 (D)x1533 (H)mm Sử dụng loại gas R- 134 a Đèn sáng dọc theo thân tủ Có hệ thống sưởi kiếng 4 khay Tủ 1 cửa, có bánh xe, có khóa an toàn

  11673000 11.673.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Pinimax PNM-409K Tủ mát Pinimax PNM-409K

  - Nguồn điện : 220V/50Hz - Tiêu thụ : 3.0Kw/24h - Có 4 kệ để đồ - Trọng lượng : 68/78 Kg - Dàn lạnh bằng đồng - Không đóng đá dàn lạnh

  9940000 9.940.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
1 2 Next
Xem thêm >>

Sản phẩm nhiều người quan tâm

Lên đầu trang