Thương hiệu
Dung tích
Kiểu dáng
Dung tích
Hãng
Tính năng
Dung tích
Kiểu dáng
Dung tích
Sắp xếp theo
Tủ mát 4 cánh Alaska SL 24C4

Tủ mát 4 cánh Alaska SL 24C4

59.000.000 đ
Quà tặng
Tủ mát 3 cánh Alaska SL-16C3

Tủ mát 3 cánh Alaska SL-16C3

35.000.000 đ
Quà tặng
Tủ mát 3 cánh Alaska SL-14C3

Tủ mát 3 cánh Alaska SL-14C3

25.000.000 đ
Quà tặng
Tủ mát 2 cánh Alaska SL-12C

Tủ mát 2 cánh Alaska SL-12C

20.500.000 đ
Quà tặng
Tủ mát 2 cánh Alaska SL-8C

Tủ mát 2 cánh Alaska SL-8C

17.350.000 đ
Quà tặng
Tủ mát 2 cánh Alaska SL-7C

Tủ mát 2 cánh Alaska SL-7C

15.050.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska SL-12CS

Tủ mát Alaska SL-12CS

20.500.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska SL-8CS

Tủ mát Alaska SL-8CS

17.350.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska HB-890C

Tủ đông Alaska HB-890C

12.470.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska SD-401YC

Tủ đông Alaska SD-401YC

8.836.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska SD9W/SD9Y

Tủ đông Alaska SD9W/SD9Y

23.150.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska SD8W/SD8Y

Tủ đông Alaska SD8W/SD8Y

19.500.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska SD-6W/Y

Tủ đông Alaska SD-6W/Y

17.831.200 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska HB-12

Tủ đông Alaska HB-12

17.390.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska HB-950

Tủ đông Alaska HB-950

15.490.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska HB-890

Tủ đông Alaska HB-890

12.450.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BD-400

Tủ đông Alaska BD-400

6.850.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BD-300

Tủ đông Alaska BD-300

5.750.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BD-200

Tủ đông Alaska BD-200

4.790.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BCD-3571

Tủ đông Alaska BCD-3571

5.919.600 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BCD-3071

Tủ đông Alaska BCD-3071

5.643.600 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BCD-5568N

Tủ đông Alaska BCD-5568N

8.707.200 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BCD-5068N

Tủ đông Alaska BCD-5068N

7.529.600 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BCD-4568N

Tủ đông Alaska BCD-4568N

6.701.600 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BCD-3568N

Tủ đông Alaska BCD-3568N

6.094.400 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BCD-3068N

Tủ đông Alaska BCD-3068N

5.763.200 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BCD-5567N

Tủ đông Alaska BCD-5567N

8.431.200 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky BCD-5067N

Tủ đông Sanaky BCD-5067N

7.796.400 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BCD-3567N

Tủ đông Alaska BCD-3567N

5.919.600 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BCD-3067N

Tủ đông Alaska BCD-3067N

5.579.200 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska HB-550C

Tủ đông Alaska HB-550C

10.538.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BD-400C

Tủ đông Alaska BD-400C

7.686.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BD-300C

Tủ đông Alaska BD-300C

5.800.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BD-200C

Tủ đông Alaska BD-200C

5.570.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska VH-255W2

Tủ đông Alaska VH-255W2

5.100.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska HB-15

Tủ đông Alaska HB-15

22.810.000 đ
Quà tặng
1 2 Next