Thương hiệu
Dung tích
Kiểu dáng
Dung tích
Hãng
Tính năng
Dung tích
Kiểu dáng
Dung tích
Sắp xếp theo
Tủ mát 4 cánh Alaska SL 24C4 Tủ mát 4 cánh Alaska SL 24C4 59.000.000 đ
Quà tặng
Tủ mát 3 cánh Alaska SL-16C3 Tủ mát 3 cánh Alaska SL-16C3 35.000.000 đ
Quà tặng
Tủ mát 3 cánh Alaska SL-14C3 Tủ mát 3 cánh Alaska SL-14C3 25.000.000 đ
Quà tặng
Tủ mát 2 cánh Alaska SL-12C Tủ mát 2 cánh Alaska SL-12C 20.500.000 đ
Quà tặng
Tủ mát 2 cánh Alaska SL-8C Tủ mát 2 cánh Alaska SL-8C 17.350.000 đ
Quà tặng
Tủ mát 2 cánh Alaska SL-7C Tủ mát 2 cánh Alaska SL-7C 15.050.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska SL-12CS Tủ mát Alaska SL-12CS 20.500.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska SL-8CS Tủ mát Alaska SL-8CS 17.350.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska HB-890C Tủ đông Alaska HB-890C 12.470.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska SD-401YC Tủ đông Alaska SD-401YC 8.836.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska SD9W/SD9Y Tủ đông Alaska SD9W/SD9Y 23.150.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska SD8W/SD8Y Tủ đông Alaska SD8W/SD8Y 19.500.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska SD-6W/Y Tủ đông Alaska SD-6W/Y 17.831.200 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska HB-12 Tủ đông Alaska HB-12 17.390.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska HB-950 Tủ đông Alaska HB-950 15.490.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska HB-890 Tủ đông Alaska HB-890 12.450.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BD-400 Tủ đông Alaska BD-400 6.850.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BD-300 Tủ đông Alaska BD-300 5.750.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BD-200 Tủ đông Alaska BD-200 4.790.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BCD-3571 Tủ đông Alaska BCD-3571 5.919.600 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BCD-3071 Tủ đông Alaska BCD-3071 5.643.600 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BCD-5568N Tủ đông Alaska BCD-5568N 8.707.200 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BCD-5068N Tủ đông Alaska BCD-5068N 7.529.600 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BCD-4568N Tủ đông Alaska BCD-4568N 6.701.600 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BCD-3568N Tủ đông Alaska BCD-3568N 6.094.400 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BCD-3068N Tủ đông Alaska BCD-3068N 5.763.200 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BCD-5567N Tủ đông Alaska BCD-5567N 8.431.200 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky BCD-5067N Tủ đông Sanaky BCD-5067N 7.796.400 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BCD-3567N Tủ đông Alaska BCD-3567N 5.919.600 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BCD-3067N Tủ đông Alaska BCD-3067N 5.579.200 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska HB-550C Tủ đông Alaska HB-550C 10.538.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BD-400C Tủ đông Alaska BD-400C 7.686.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BD-300C Tủ đông Alaska BD-300C 5.800.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska BD-200C Tủ đông Alaska BD-200C 5.570.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska VH-255W2 Tủ đông Alaska VH-255W2 5.100.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska HB-15 Tủ đông Alaska HB-15 22.810.000 đ
Quà tặng
1 2 Next