Thương hiệu
Dung tích
Kiểu dáng
Dung tích
Hãng
Tính năng
Dung tích
Kiểu dáng
Dung tích
Sắp xếp theo
Tủ đông Sanaky VH-405W2

Tủ đông Sanaky VH-405W2

6.312.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-1368HY2

Tủ đông Sanaky VH-1368HY2

20.466.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-1368HY

Tủ đông Sanaky VH-1368HY

19.780.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-1168HY2

Tủ đông Sanaky VH-1168HY2

16.140.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-668W1

Tủ đông Sanaky VH-668W1

9.380.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-668HY2

Tủ đông Sanaky VH-668HY2

9.180.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-568W2

Tủ đông Sanaky VH-568W2

8.845.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-568W1

Tủ đông Sanaky VH-568W1

8.070.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-568HY2

Tủ đông Sanaky VH-568HY2

7.980.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-1399HY

Tủ đông Sanaky VH-1399HY

22.566.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-1199HY

Tủ đông Sanaky VH-1199HY

17.400.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-8699HY

Tủ đông Sanaky VH-8699HY

14.200.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-6699W1

Tủ đông Sanaky VH-6699W1

11.268.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-6699HY

Tủ đông Sanaky VH-6699HY

10.974.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-5699W1

Tủ đông Sanaky VH-5699W1

9.672.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-5699HY

Tủ đông Sanaky VH-5699HY

9.420.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky SNK-4200W

Tủ đông Sanaky SNK-4200W

6.700.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-4099W1

Tủ đông Sanaky VH-4099W1

6.648.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-4099A1

Tủ đông Sanaky VH-4099A1

6.564.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky SNK-3700W

Tủ đông Sanaky SNK-3700W

6.200.000 đ
Quà tặng
1 2 3 Next