Thương hiệu
Dung tích
Kiểu dáng
Dung tích
Hãng
Tính năng
Dung tích
Kiểu dáng
Dung tích
Sắp xếp theo
Tủ đông Sanaky VH-405W2 Tủ đông Sanaky VH-405W2 6.312.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-1368HY2 Tủ đông Sanaky VH-1368HY2 20.466.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-1368HY Tủ đông Sanaky VH-1368HY 19.780.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-1168HY2 Tủ đông Sanaky VH-1168HY2 16.140.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-668W1 Tủ đông Sanaky VH-668W1 9.380.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-668HY2 Tủ đông Sanaky VH-668HY2 9.180.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-568W2 Tủ đông Sanaky VH-568W2 8.845.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-568W1 Tủ đông Sanaky VH-568W1 8.070.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-568HY2 Tủ đông Sanaky VH-568HY2 7.980.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-1399HY Tủ đông Sanaky VH-1399HY 22.566.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-1199HY Tủ đông Sanaky VH-1199HY 17.400.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-8699HY Tủ đông Sanaky VH-8699HY 14.200.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-6699W1 Tủ đông Sanaky VH-6699W1 11.268.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-6699HY Tủ đông Sanaky VH-6699HY 10.974.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-5699W1 Tủ đông Sanaky VH-5699W1 9.672.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-5699HY Tủ đông Sanaky VH-5699HY 9.420.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky SNK-4200W Tủ đông Sanaky SNK-4200W 6.700.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-4099W1 Tủ đông Sanaky VH-4099W1 6.648.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-4099A1 Tủ đông Sanaky VH-4099A1 6.564.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky SNK-3700W Tủ đông Sanaky SNK-3700W 6.200.000 đ
Quà tặng
1 2 3 Next