Thương hiệu
Khoảng giá
Kiểu dáng
Chế độ làm lạnh
Dải dung tích
Hãng
Giá
Tính năng
Kiểu dáng
Chế độ làm lạnh
Dải dung tích
Sắp xếp theo
Tủ lạnh Sanyo SR-8K

Tủ lạnh Sanyo SR-8K

2.100.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-11FD

Tủ lạnh Sanyo SR-11FD

2.950.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-14JD

Tủ lạnh Sanyo SR-14JD

3.400.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-14FD

Tủ lạnh Sanyo SR-14FD

3.400.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-11FN

Tủ lạnh Sanyo SR-11FN

3.500.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-11JN

Tủ lạnh Sanyo SR-11JN

3.500.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-13JN

Tủ lạnh Sanyo SR-13JN

3.850.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-13FN

Tủ lạnh Sanyo SR-13FN

3.850.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-15FN

Tủ lạnh Sanyo SR-15FN

3.950.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-15JN

Tủ lạnh Sanyo SR-15JN

4.000.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-S17FN

Tủ lạnh Sanyo SR-S17FN

4.000.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-E17FN

Tủ lạnh Sanyo SR-E17FN

4.150.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-17FN

Tủ lạnh Sanyo SR-17FN

4.300.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-U17FN

Tủ lạnh Sanyo SR-U17FN

4.500.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-S18HN

Tủ lạnh Sanyo SR-S18HN

4.200.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-E19HN

Tủ lạnh Sanyo SR-E19HN

4.400.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-S19FN

Tủ lạnh Sanyo SR-S19FN

4.250.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-19HN

Tủ lạnh Sanyo SR-19HN

4.500.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-UE19FN

Tủ lạnh Sanyo SR-UE19FN

4.900.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-U19FN

Tủ lạnh Sanyo SR-U19FN

4.900.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-21FN

Tủ lạnh Sanyo SR-21FN

5.100.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-F32NT

Tủ lạnh Sanyo SR-F32NT

5.300.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-U21FN

Tủ lạnh Sanyo SR-U21FN

5.100.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-F32M

Tủ lạnh Sanyo SR-F32M

5.000.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-S22TN

Tủ lạnh Sanyo SR-S22TN

5.000.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-25FN

Tủ lạnh Sanyo SR-25FN

5.500.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-U25FN

Tủ lạnh Sanyo SR-U25FN

5.700.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-261M

Tủ lạnh Sanyo SR-261M

7.300.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-F42NT

Tủ lạnh Sanyo SR-F42NT

6.650.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-F42M

Tủ lạnh Sanyo SR-F42M

5.950.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-F48NT

Tủ lạnh Sanyo SR-F48NT

7.300.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-F48M

Tủ lạnh Sanyo SR-F48M

6.900.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-361M

Tủ lạnh Sanyo SR-361M

8.350.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-F66NH

Tủ lạnh Sanyo SR-F66NH

9.600.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-F78NH

Tủ lạnh Sanyo SR-F78NH

12.300.000 đ
Quà tặng