Thương hiệu
Khoảng giá
Dải dung tích
Chế độ làm lạnh
Kiểu dáng
Hãng
Giá
Tính năng
Dải dung tích
Chế độ làm lạnh
Kiểu dáng
Sắp xếp theo
Tủ lạnh Sanyo SR-8K Tủ lạnh Sanyo SR-8K 2.100.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-11FD Tủ lạnh Sanyo SR-11FD 2.950.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-14JD Tủ lạnh Sanyo SR-14JD 3.400.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-14FD Tủ lạnh Sanyo SR-14FD 3.400.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-11FN Tủ lạnh Sanyo SR-11FN 3.500.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-11JN Tủ lạnh Sanyo SR-11JN 3.500.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-13JN Tủ lạnh Sanyo SR-13JN 3.850.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-13FN Tủ lạnh Sanyo SR-13FN 3.850.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-15FN Tủ lạnh Sanyo SR-15FN 3.950.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-15JN Tủ lạnh Sanyo SR-15JN 4.000.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-S17FN Tủ lạnh Sanyo SR-S17FN 4.000.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-E17FN Tủ lạnh Sanyo SR-E17FN 4.150.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-17FN Tủ lạnh Sanyo SR-17FN 4.300.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-U17FN Tủ lạnh Sanyo SR-U17FN 4.500.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-S18HN Tủ lạnh Sanyo SR-S18HN 4.200.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-E19HN Tủ lạnh Sanyo SR-E19HN 4.400.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-S19FN Tủ lạnh Sanyo SR-S19FN 4.250.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-19HN Tủ lạnh Sanyo SR-19HN 4.500.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-UE19FN Tủ lạnh Sanyo SR-UE19FN 4.900.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-U19FN Tủ lạnh Sanyo SR-U19FN 4.900.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-21FN Tủ lạnh Sanyo SR-21FN 5.100.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-F32NT Tủ lạnh Sanyo SR-F32NT 5.300.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-U21FN Tủ lạnh Sanyo SR-U21FN 5.100.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-F32M Tủ lạnh Sanyo SR-F32M 5.000.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-S22TN Tủ lạnh Sanyo SR-S22TN 5.000.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-25FN Tủ lạnh Sanyo SR-25FN 5.500.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-U25FN Tủ lạnh Sanyo SR-U25FN 5.700.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-261M Tủ lạnh Sanyo SR-261M 7.300.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-F42NT Tủ lạnh Sanyo SR-F42NT 6.650.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-F42M Tủ lạnh Sanyo SR-F42M 5.950.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-F48NT Tủ lạnh Sanyo SR-F48NT 7.300.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-F48M Tủ lạnh Sanyo SR-F48M 6.900.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-361M Tủ lạnh Sanyo SR-361M 8.350.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-F66NH Tủ lạnh Sanyo SR-F66NH 9.600.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh Sanyo SR-F78NH Tủ lạnh Sanyo SR-F78NH 12.300.000 đ
Quà tặng