Thương hiệu
Khoảng giá
Xuất xứ
Dải dung tích
Chế độ làm lạnh
Kiểu dáng
Hãng
Giá
Tính năng
Xuất xứ
Dải dung tích
Chế độ làm lạnh
Kiểu dáng
Sắp xếp theo
Tủ lạnh LG GR-P227ZDB
LG
Tủ lạnh LG GR-P227ZDB 47.900.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh LG GR-B207RDQ
LG
Tủ lạnh LG GR-B207RDQ 31.900.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh LG GR-P207 WTF
LG
Tủ lạnh LG GR-P207 WTF 37.900.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh LG GR-R207WTC
LG
Tủ lạnh LG GR-R207WTC 27.900.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh LG GR-B207WLQ
LG
Tủ lạnh LG GR-B207WLQ 22.500.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh LG GR-M722P
LG
Tủ lạnh LG GR-M722P 15.500.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh LG GR-M612P
LG
Tủ lạnh LG GR-M612P 11.700.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh LG GR-M572P
LG
Tủ lạnh LG GR-M572P 10.900.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh LG GR-M502P
LG
Tủ lạnh LG GR-M502P 9.700.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh LG GR-B502C
LG
Tủ lạnh LG GR-B502C 8.500.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh LG GR-M402P
LG
Tủ lạnh LG GR-M402P 7.800.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh LG GR-B402C
LG
Tủ lạnh LG GR-B402C 7.350.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh LG GR-M362P
LG
Tủ lạnh LG GR-M362P 6.900.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh LG GR-B362C
LG
Tủ lạnh LG GR-B362C 6.700.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh LG GN-U302R(P,N,T)
LG
Tủ lạnh LG GN-U302R(P,N,T) 5.990.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh LG GN-155VG
LG
Tủ lạnh LG GN-155VG 3.900.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh LG GN-155VB
LG
Tủ lạnh LG GN-155VB 3.900.000 đ
Quà tặng
Tủ lạnh LG GN-155VS
LG
Tủ lạnh LG GN-155VS 3.900.000 đ
Quà tặng
LG GC-051SA
LG
LG GC-051SA 1.850.000 đ
Quà tặng