Thương hiệu
Dung tích
Kiểu dáng
Hãng
Tính năng
Dung tích
Kiểu dáng
Sắp xếp theo
Tủ mát Alaska SL-12C Tủ mát Alaska SL-12C 24.300.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska SL-8C Tủ mát Alaska SL-8C 19.400.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska SL-9S Tủ mát Alaska SL-9S 20.200.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-743H Tủ mát Alaska LC-743H 9.986.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-633H Tủ mát Alaska LC-633H 9.158.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-533H Tủ mát Alaska LC-533H 8.882.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-433H Tủ mát Alaska LC-433H 8.376.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-333H Tủ mát Alaska LC-333H 8.238.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-743DB Tủ mát Alaska LC-743DB 9.894.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-643DB Tủ mát Alaska LC-643DB 9.066.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska LC-533DB Tủ đông Alaska LC-533DB 8.422.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-433DB Tủ mát Alaska LC-433DB 7.824.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-233B Tủ mát Alaska LC-233B 6.738.400 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-1416B Tủ mát Alaska LC-1416B 6.122.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska SL-12S 1000lít Tủ mát Alaska SL-12S 1000lít 26.620.000 đ
Quà tặng
Tủ mát nằm Alaska LC-450B Tủ mát nằm Alaska LC-450B 9.204.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-933C Tủ mát Alaska LC-933C 12.010.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-833C Tủ mát Alaska LC-833C 11.550.000 đ
Quà tặng
Alaska SL - 12 Alaska SL - 12 24.200.000 đ
Quà tặng
Alaska SL - 8 Alaska SL - 8 18.200.000 đ
Quà tặng
Alaska LC - 633D Alaska LC - 633D 7.400.000 đ
Quà tặng
Alaska LC - 533D Alaska LC - 533D 6.700.000 đ
Quà tặng
Alaska LC - 633 Alaska LC - 633 6.800.000 đ
Quà tặng
Alaska LC - 533 Alaska LC - 533 6.200.000 đ
Quà tặng
Alaska LC - 433 Alaska LC - 433 5.800.000 đ
Quà tặng
Alaska LC - 333 Alaska LC - 333 5.400.000 đ
Quà tặng
Alaska LC - 233 Alaska LC - 233 5.000.000 đ
Quà tặng
Alaska LC - 1416 Alaska LC - 1416 4.400.000 đ
Quà tặng