Thương hiệu
Kiểu dáng
Dung tích
Hãng
Tính năng
Kiểu dáng
Dung tích
Sắp xếp theo
Tủ mát Alaska SL-12C

Tủ mát Alaska SL-12C

24.300.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska SL-8C

Tủ mát Alaska SL-8C

19.400.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska SL-9S

Tủ mát Alaska SL-9S

20.200.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-743H

Tủ mát Alaska LC-743H

9.986.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-633H

Tủ mát Alaska LC-633H

9.200.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-533H

Tủ mát Alaska LC-533H

8.882.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-433H

Tủ mát Alaska LC-433H

8.376.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-333H

Tủ mát Alaska LC-333H

8.238.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-743DB

Tủ mát Alaska LC-743DB

9.894.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-643DB

Tủ mát Alaska LC-643DB

9.066.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Alaska LC-533DB

Tủ đông Alaska LC-533DB

8.422.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-433DB

Tủ mát Alaska LC-433DB

7.824.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-233B

Tủ mát Alaska LC-233B

6.738.400 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-1416B

Tủ mát Alaska LC-1416B

6.122.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska SL-12S 1000lít

Tủ mát Alaska SL-12S 1000lít

26.620.000 đ
Quà tặng
Tủ mát nằm Alaska LC-450B

Tủ mát nằm Alaska LC-450B

9.204.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-933C

Tủ mát Alaska LC-933C

12.010.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Alaska LC-833C

Tủ mát Alaska LC-833C

11.550.000 đ
Quà tặng
Alaska SL - 12

Alaska SL - 12

24.200.000 đ
Quà tặng
Alaska SL - 8

Alaska SL - 8

18.200.000 đ
Quà tặng
Alaska LC - 633D

Alaska LC - 633D

7.400.000 đ
Quà tặng
Alaska LC - 533D

Alaska LC - 533D

6.700.000 đ
Quà tặng
Alaska LC - 633

Alaska LC - 633

6.800.000 đ
Quà tặng
Alaska LC - 533

Alaska LC - 533

6.200.000 đ
Quà tặng
Alaska LC - 433

Alaska LC - 433

5.800.000 đ
Quà tặng
Alaska LC - 333

Alaska LC - 333

5.400.000 đ
Quà tặng
Alaska LC - 233

Alaska LC - 233

5.000.000 đ
Quà tặng
Alaska LC - 1416

Alaska LC - 1416

4.400.000 đ
Quà tặng