Thương hiệu
Dung tích
Kiểu dáng
Hãng
Tính năng
Dung tích
Kiểu dáng
Sắp xếp theo
Tủ mát Sanaky VH-1520HP Tủ mát Sanaky VH-1520HP 29.412.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Sanaky VH-1209HP Tủ mát Sanaky VH-1209HP 23.112.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Sanaky VH-1009HP Tủ mát Sanaky VH-1009HP 20.844.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Sanaky VH-8009HP Tủ mát Sanaky VH-8009HP 18.660.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Sanaky VH-6009HP Tủ mát Sanaky VH-6009HP 16.560.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-5099K Tủ đông Sanaky VH-5099K 39.670.000 đ
Quà tặng
Sanaky VH1500HP Sanaky VH1500HP 20.600.000 đ
Quà tặng
Sanaky VH1000HP Sanaky VH1000HP 14.900.000 đ
Quà tặng
Sanaky VH800HP Sanaky VH800HP 13.000.000 đ
Quà tặng
Sanaky VH401K Sanaky VH401K 6.800.000 đ
Quà tặng
Sanaky VH351K Sanaky VH351K 6.400.000 đ
Quà tặng
Sanaky VH301K Sanaky VH301K 6.000.000 đ
Quà tặng
Sanaky VH400K ( W ) Sanaky VH400K ( W ) 6.800.000 đ
Quà tặng
Sanaky VH350K ( W ) Sanaky VH350K ( W ) 6.200.000 đ
Quà tặng
Sanaky VH300K ( W ) Sanaky VH300K ( W ) 5.800.000 đ
Quà tặng
Sanaky VH250K ( W ) Sanaky VH250K ( W ) 5.400.000 đ
Quà tặng