Lọc sản phẩm
Hãng sản xuất Dung tích
Kiểu dáng

Tủ mát

 • Tủ mát Sanaky VH-1520HP Tủ mát Sanaky VH-1520HP

  - TỦ MÁT 3 CÁNH KÍNH MỞ HAI BÊN - Kích thước tủ (D x R x C): 1520 x 730 x 2035 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 1620 x 785 x 2136 mm - Trọng lượng: 210 Kg - Dung tích thực: 1300L - Công suất: 625W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R134a

  29412000 29.412.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky VH-1209HP Tủ mát Sanaky VH-1209HP

  - TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH MỞ HAI BÊN - Kích thước tủ (D x R x C): 1200 x 730 x 2035 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 1260 x 785 x 2136 mm - Trọng lượng: 170 Kg - Dung tích thực: 1000L - Công suất: 525W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R134a

  23112000 23.112.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky VH-1009HP Tủ mát Sanaky VH-1009HP

  - TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH MỞ HAI BÊN - Kích thước tủ (D x R x C): 1000 x 730 x 2035 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 1060 x 785 x 2136 mm - Trọng lượng: 146 Kg - Dung tích thực: 800L - Công suất: 485W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R134a

  20844000 20.844.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky VH-8009HP Tủ mát Sanaky VH-8009HP

  - TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH MỞ HAI BÊN - Kích thước tủ (D x R x C): 900 x 730 x 2035 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 955 x 770 x 2136 mm - Trọng lượng: 140 Kg - Dung tích thực: 600L - Công suất: 410W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R134a

  18660000 18.660.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky VH-6009HP Tủ mát Sanaky VH-6009HP

  - TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH MỞ HAI BÊN - Kích thước tủ (D x R x C): 900 x 630 x 1856 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 955 x 675 x 1956 mm - Trọng lượng: 129 Kg - Dung tích thực: 400L - Công suất: 320W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R134a

  16560000 16.560.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 2 cánh kính VH-408W Tủ mát Sanaky 2 cánh kính VH-408W

  TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH TRÊN DƯỚI, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 615 x 610 x 2025 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 718 x 682 x 2080 mm - Trọng lượng: 72 Kg - Dung tích thực: 340L - Công suất: 201.7W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  9000000 9.000.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 2 cánh kính VH-358W Tủ mát Sanaky 2 cánh kính VH-358W

  TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH TRÊN DƯỚI, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 615 x 610 x 1830 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 718 x 682 x 1885 mm - Trọng lượng: 64 Kg - Dung tích thực: 290L - Công suất: 201.7W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  8412000 8.412.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 2 cánh kính VH-308W Tủ mát Sanaky 2 cánh kính VH-308W

  TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH TRÊN DƯỚI, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 575 x 610 x 1745 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 678 x 682 x 1800 mm - Trọng lượng: 61 Kg - Dung tích thực: 240L - Công suất: 157.2W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  7908000 7.908.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 2 cánh kính VH-258W Tủ mát Sanaky 2 cánh kính VH-258W

  TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH TRÊN DƯỚI, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 535 x 540 x 1775 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 626 x 575 x 1830 mm - Trọng lượng: 58 Kg - Dung tích thực: 210L - Công suất: 146.5W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  7404000 7.404.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 2 cánh kính VH-218W Tủ mát Sanaky 2 cánh kính VH-218W

  TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH TRÊN DƯỚI, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 535 x 540 x 1605 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 626 x 575 x 1660 mm - Trọng lượng: 52 Kg - Dung tích thực: 180L - Công suất: 146.5W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  6942000 6.942.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-408K Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-408K

  - TỦ MÁT 1 CÁNH KÍNH, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 615 x 610 x 2025 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 718 x 682 x 2080 mm - Trọng lượng: 72 Kg - Dung tích thực: 340L - Công suất: 201.7W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  8790000 8.790.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-358K Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-358K

  - TỦ MÁT 1 CÁNH KÍNH, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 615 x 610 x 1830 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 718 x 682 x 1885 mm - Trọng lượng: 64 Kg - Dung tích thực: 290L - Công suất: 201.7W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  8244000 8.244.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-308K Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-308K

  - TỦ MÁT 1 CÁNH KÍNH, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 575 x 610 x 1745 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 678 x 682 x 1800 mm - Trọng lượng: 61 Kg - Dung tích thực: 240L - Công suất: 157.2W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  7740000 7.740.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-258K Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-258K

  - TỦ MÁT 1 CÁNH KÍNH, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 535 x 540 x 1775 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 626 x 575 x 1830 mm - Trọng lượng: 58 Kg - Dung tích thực: 210L - Công suất: 146.5W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  7320000 7.320.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-218K Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-218K

  - TỦ MÁT 1 CÁNH KÍNH, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 535 x 540 x 1605 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 626 x 575 x 1660 mm - Trọng lượng: 52 Kg - Dung tích thực: 180L - Công suất: 146.5W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  6732000 6.732.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-168K Tủ mát Sanaky 1 cánh kính VH-168K

  - TỦ MÁT 1 CÁNH KÍNH, ĐÈN LED DỌC HÔNG, DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 535 x 540 x 1385 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 626 x 575 x 1440 mm - Trọng lượng: 46 Kg - Dung tích thực: 150L - Công suất: 146.5W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  6312000 6.312.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Sanaky nằm ngang VH-288K Tủ mát Sanaky nằm ngang VH-288K

  - TỦ MÁT NẰM NGANG DÀN NHÔM - Kích thước tủ (D x R x C): 1300 x 780 x 795 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 1350 x 830 x 855 mm - Trọng lượng: 72 Kg - Dung tích thực: 278L - Công suất: 190W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R134a

  9588000 9.588.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ mát Inverter Sanaky 340 Lít VH-408W3 Tủ mát Inverter Sanaky 340 Lít VH-408W3

  - Tủ mát Inverter Sanaky 2 cánh kính trên dưới - Kích thước tủ (D x R x C): 615 x 610 x 2025 mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): 718 x 682 x 2080 mm - Trọng lượng: 72 Kg - Dung tích thực: 340 L - Công suất: 156.3 W - Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C - Điện áp/Tần số: 220V/50Hz - Loại: R600a

  10400000 10.400.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Tủ đông Sanaky VH-5099K Tủ đông Sanaky VH-5099K

  Dung tích: 450 lít Trọng lượng: 126 kg Kích thước: 620 x 760 x 1980 mm Điện năng tiêu thụ: 584 W Nhiệt độ ngăn đông : ≤ -18℃ Chất liệu vỏ: Inox 304 dày 0.7mm

  39670000 39.670.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Sanaky VH1500HP Sanaky VH1500HP

  Tủ mát Sanaky VH-1500HP, 1500lít , 3CỬA * Tủ mát side by side Sanaky công nghệ mới 3CỬA, 450W * Lấy hơi nóng từ máy nén để sưởi kiếng * Giữ lạnh tốt, vận hành êm ái * Không đọng sương, tiết kiệm điện * Tủ mát 03 cánh kiếng mở * Có quạt đảo nhiệt * Đèn trong & đèn ngoài * Dàn lạnh bằng nhôm * Kích thước tủ mát: ngang x sâu x cao (1845 x 680 x 1940)mm Bảo hành chính hãng

  20600000 20.600.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Sanaky VH1000HP Sanaky VH1000HP

  Tủ mát Sanaky VH-1000HP, 1000 lít, 2CỬA Tủ mát Sanaky, sản xuất theo công nghệ Nhật Bản * Tủ mát side by side Sanaky công nghệ mới, 2CỬA 360W * Lấy hơi nóng từ máy nén để sưởi kiếng * Không đọng sương, tiết kiệm điện * Giữ lạnh tốt, vận hành êm ái * Tủ mát 02 cánh kiếng mở * Có quạt đảo nhiệt * Đèn trong & đèn ngoài * Dàn lạnh bằng nhôm * Kích thước tủ mát: ngang x sâu x cao (1220 x 680 x 1940)mm Bảo hành chính hãng

  14900000 14.900.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Sanaky VH800HP Sanaky VH800HP

  Tủ mát Sanaky VH-800HP, 800 lít, 2 cửa * Tủ mát side by side Sanaky công nghệ mới, 2CỬA 320W * Lấy hơi nóng từ máy nén để sưởi kiếng * Không đọng sương, tiết kiệm điện * Giữ lạnh tốt, vận hành êm ái * Tủ mát 02 cánh kiếng mở * Có quạt đảo nhiệt * Đèn trong & đèn ngoài * Dàn lạnh bằng nhôm * Kích thước tủ mát: ngang x sâu x cao (990 x 590 x 1860)mm Bảo hành chính hãng

  13000000 13.000.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Sanaky VH401K Sanaky VH401K

  Tủ mát Sanaky VH-401K, 245W, 400 lít, 1 cửa kính mở Tủ mát Sanaky tiết kiệm điện 1cửa, 245W , sản xuất theo công nghệ Nhật Bản * Có quạt đảo chiều * Đèn trong & đèn ngoài * Kích thước tủ mát: ngang x sâu x cao: (615 x 610 x 1910)mm Bảo hành: 02 năm

  6800000 6.800.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Sanaky VH351K Sanaky VH351K

  Tủ mát Sanaky VH-351K , 350lít, 200W Tủ mát Sanaky, sản xuất theo công nghệ Nhật Bản *Tủ mát 01 cánh kiếng mở 1CỬA, 220W * Có quạt đảo nhiệt * Đèn trong & đèn ngoài *Kích thước : n 615x s 610 x c 1750mm Bảo hành: 02 năm

  6400000 6.400.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Sanaky VH301K Sanaky VH301K

  Tủ mát Sanaky VH-301K, 195W, 300 lít, 1CỬA Tủ mát, sản xuất theo công nghệ Nhật Bản. * Tủ mát 01 cánh kiếng mở 1CỬA 195W * Có quạt đảo nhiệt * Đèn trong & đèn ngoài *Kích thước : (575 x 610 x 1665)mm Bảo hành: 02 năm.

  6000000 6.000.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Sanaky VH400K ( W ) Sanaky VH400K ( W )

  Tủ mát Sanaky, sản xuất theo công nghệ Nhật Bản * Tủ mát Sanaky tiết kiệm điện 245W, 2CỬA * Tủ mát hai cánh trên và dưới * Có quạt đảo chiều * Đèn trong & đèn ngoài * Tủ không đóng tuyết * Kích thước tủ mát: ngang x sâu x cao (615 x 590 x 1910)mm Bảo hành: 02 năm

  6800000 6.800.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Sanaky VH350K ( W ) Sanaky VH350K ( W )

  Làm mát, 1 cánh mở trên dưới, mặt kính trước trong suốt - VH-350K (615 x 590 x 1750)

  6200000 6.200.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Sanaky VH300K ( W ) Sanaky VH300K ( W )

  Tủ mát 1 cánh - VH-300K (575 x 590 x 1665) Làm mát, 2 cánh mở trên dưới, mặt kính trước trong suốt

  5800000 5.800.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
 • Sanaky VH250K ( W ) Sanaky VH250K ( W )

  Tủ mát 1 cánh - VH-250K (535 x 520 x 1695) Làm mát, 2 cánh mở trên dưới, mặt kính trước trong suốt

  5400000 5.400.000đ
  0 Chi tiết >> Mua
Xem thêm >>

Sản phẩm nhiều người quan tâm

Lên đầu trang