Thương hiệu
Kiểu dáng
Dung tích
Hãng
Tính năng
Kiểu dáng
Dung tích
Sắp xếp theo
Tủ mát Sanaky VH-1520HP

Tủ mát Sanaky VH-1520HP

29.412.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Sanaky VH-1209HP

Tủ mát Sanaky VH-1209HP

23.112.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Sanaky VH-1009HP

Tủ mát Sanaky VH-1009HP

20.844.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Sanaky VH-8009HP

Tủ mát Sanaky VH-8009HP

18.660.000 đ
Quà tặng
Tủ mát Sanaky VH-6009HP

Tủ mát Sanaky VH-6009HP

16.560.000 đ
Quà tặng
Tủ đông Sanaky VH-5099K

Tủ đông Sanaky VH-5099K

39.670.000 đ
Quà tặng
Sanaky VH1500HP

Sanaky VH1500HP

20.600.000 đ
Quà tặng
Sanaky VH1000HP

Sanaky VH1000HP

14.900.000 đ
Quà tặng
Sanaky VH800HP

Sanaky VH800HP

13.000.000 đ
Quà tặng
Sanaky VH401K

Sanaky VH401K

6.800.000 đ
Quà tặng
Sanaky VH351K

Sanaky VH351K

6.400.000 đ
Quà tặng
Sanaky VH301K

Sanaky VH301K

6.000.000 đ
Quà tặng
Sanaky VH400K ( W )

Sanaky VH400K ( W )

6.800.000 đ
Quà tặng
Sanaky VH350K ( W )

Sanaky VH350K ( W )

6.200.000 đ
Quà tặng
Sanaky VH300K ( W )

Sanaky VH300K ( W )

5.800.000 đ
Quà tặng
Sanaky VH250K ( W )

Sanaky VH250K ( W )

5.400.000 đ
Quà tặng